18.12.2013 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenskí potravinári svojimi výrobkami vedia konkurovať

Zhodnotenie hospodárenia Potravinárskej komory Slovenska (PKS) a schválenie rozpočtu na nadchádzajúci rok bolo témou valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra v Turčianskych Tepliciach. Delegáti diskutovali aj o najdôležitejších udalostiach roka 2013.

Prezident PKS Daniel Poturnay vo svojom príhovore zhodnotil najdôležitejšie udalosti uplynulého roka z pohľadu potravinárov a predstavil najdôležitejšie aktivity PKS v nadchádzajúcom roku 2014.
"Rok 2013 bol pre potravinárov pokračovaním uťahovania si opaskov. Rokovania o Viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2020 nepriniesli slovenským poľnohospodárom a potravinárom dobré perspektívy. Aj v nadchádzajúcom období sa totiž nedotiahneme vo výške financovania agropotravinárskeho sektora na konkurencieschopnejšie členské štáty," hovoril Daniel Poturnay, prezident PKS. PKS plne podporuje zrovnoprávnenie slovenských farmárov a odstránenie diskriminácie európskych dotácií. "Nerovný prístup bude mať negatívny dopad na agropotravinársky sektor na Slovensku," uviedol Poturnay.

PKS žiada zmeny v dotačnej politike od Bruselu. Riešenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR presunom 18,276 % fondových prostriedkov EÚ do I. piliera na zvýšenie priamych platieb nie je pre slovenský agropotravinársky sektor systémovým riešením. Z dôvodu pretrvávajúceho neefektívneho využívania prostriedkov fondov EÚ, Valné zhromaždenie PKS schválilo zásady ich použitia.

"Delegáti jednohlasne podporili návrh troch zásad použitia prostriedkov fondov EÚ, ktorými sú prednostne podporovať existujúce potravinárske spoločnosti v súčasnosti efektívne pôsobiace na trhu, ich modernizáciu pred podporou nových subjektov a nových kapacít, ďalej zásadne zjednodušiť kritériá pre uchádzačov čerpania prostriedkov z fondov EÚ a nakoniec zásadne zjednodušiť postup pri uchádzaní sa o čerpanie prostriedkov z fondov EÚ," informoval Daniel Poturnay, prezident PKS.

Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Magdaléna Lacko Bartošová, generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zuzana Nouzovská, ako aj ďalší hostia z Únie potravinárov Slovenska, Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a Agrárnej komory Slovenska.

V rámci diskusie najviac rezonovali témy reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu na Slovensku a v EÚ, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, podielu slovenských potravín na pultoch, vplyvu privátnych značiek na potravinársky priemysel, kvality potravín, kvality verejného stravovania, téma úradnej kontroly potravín, ako aj liberalizácie obchodu USA a EÚ.

Delegáti zdôraznili, že pre budúcnosť slovenských poľnohospodárov a potravinárov je veľmi dôležité nebáť sa prezentovať svoje názory a svoje oprávnené požiadavky. PKS interpretuje v tomto duchu svoje stanovisko k návrhom liberalizácie obchodu USA a EÚ. "PKS očakáva, že pri rokovaniach o liberalizácii obchodu USA a EÚ budú prezentované výhody pre agropotravinársky sektor nielen v rámci celej Európskej únie, ale tiež pre Slovensko. Potravinári rovnako očakávajú predstavenie návrhu riešenia priblíženia legislatívy USA a EÚ, bez ktorého si nevieme predstaviť, že by pozitíva prevážili negatíva. Príkladom je fakt, že kým v USA prevažujú veľké farmy, tak v EÚ naopak malé farmy. Ďalším príkladom môže byť odlišný prístup v USA a EU ku geneticky modifikovaným organizmom alebo k hormónom v mäse. Slovensko by malo pri rokovaniach presadzovať podmienky výhodné pre obidve strany," uviedol prezident PKS Poturnay.

PKS žiada predstaviteľov vlády SR, aby citlivo prehodnocovali prijímané opatrenia a stanoviská, a to aj vo vzťahu k EÚ, aby ich dopady nemali za následok pokračovanie poklesu konkurencieschopnosti a úpadku agropotravinárskeho sektora na Slovensku.

Slovenskí potravinári svojimi výrobkami vedia na pultoch konkurovať. V novom roku 2014 bude preto pre PKS a potravinárov najdôležitejšou aktivitou začať v praxi úspešne realizovať dobrovoľný záväzok na podporu ekonomiky Slovenska, ktorý podpísali predstavitelia ZOCR SR a PKS v pondelok 9.12.2013.

"Som veľmi rád, že po takmer ročných rokovaniach obchodníci a potravinári dosiahli dohodu a mohli sme tak verejne deklarovať vôľu vyvinúť maximálne úsilie postupne zvyšovať na pultoch ponuku potravín vyrobených na Slovensku. Zodpovedným prístupom obidvoch strán tak slovenské potraviny môžu dostať šancu na obrodu," vyjadril sa prezident PKS Poturnay.

"Z pohľadu komunikácie a spolupráce s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je dôležité, že v našej organizácii má ministerstvo záruku dôstojného a nezávislého reprezentanta záujmov potravinárov. Tu prítomných predstaviteľov štátnej správy chcem ubezpečiť, že naša komora má na spoluprácu a dialóg dostatočný potenciál odborníkov v každej oblasti problematiky potravinárstva a na spoluprácu sme aj vždy pripravení," na záver uviedol Poturnay.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down