31.07.2018 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovensko, ČR, EÚ a poľnohospodárstvo...

Z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), ktorá zanikla 31. 12. 1992, vznikli k 1. januáru 1993 dva samostatné štátne subjekty, a to Česká republika a Slovenská republika. Oba štáty boli spolu s ďalšími ôsmimi prijaté 1. mája 2004 za riadnych členov Európskej únie.

V roku 2009 sa Slovensko stalo členom eurozóny (náhrada slovenskej koruny eurom v kurze 1 euro = 30,126 Sk), v ČR sa od menovej odluky vo februári 1993 stále platí českou korunou (Kč, CZK).
Štvrťstoročie od vzniku oboch štátov a prebiehajúci 15. rok ich členstva v EÚ je príležitosťou k posúdeniu a porovnaniu vývoja agrárneho sektora v podmienkach spoločnej poľnohospodárskej politiky. Porovnávané ukazovatele z obdobia okolo roku 1990 pochádzajú zo štatistických ročeniek Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (vydávané Federálnym, Českým a Slovenským štatistickým úradom). Pre obdobie okolo roku 2004 až 2006 a 2017 (2016) sú údaje prevzaté z Eurostatu, zo štatistických úradov oboch štátov a z ďalších (väčšinou uvedených) zdrojov.
K dosiahnutiu porovnateľnosti sú údaje z európskej meny (z eur) len výnimočne prepočítané na československé koruny (Kčs), prípadne opačne. Napriek tomu je však nutné niektoré uvádzané výsledky považovať za orientačné. Dôvodom sú rozdiely v časových termínoch a metodikách zisťovania ukazovateľov, prepočet mien, občas značné rozdiely v štatistických údajoch v rôznych výkazoch a iné. Ako orientačné alebo predbežné sú často označené dáta vykazované za posledné obdobie.

Agrárny sektor je významnou, nie však jedinou súčasťou národného hospodárstva oboch štátov. Jeho vývoj ovplyvňuje celoštátne ukazovatele a súčasne je týmito ukazovateľmi (často výrazne) ovplyvňovaný. Niektoré ukazovatele vývoja spoločnosti a národného hospodárstva uvádza tabuľka 1. Z nej je napríklad zrejmé, že medzi rokmi 1991 a 2017 sa v oboch štátoch vyvíjal počet obyvateľov obdobne (+3,0 a +2,6 %), výraznejšie rástli počty pracovníkov celkom a v priemysle na Slovensku (+11,4 a +31,9 %) než v ČR (+3,2 a +9,1 %), pri zhodnom poklese v oboch štátoch od roku 1992 (o 8,9 a 8,8 %) bola v roku 2017 dosiahnutá nižšia inflácia v SK (1,3 %) než v ČR (2,5 %).

Celý článok Ing. Jindřicha KVAPILÍKA, DrSc. z Výzkumného ústavu živočíšné výroby, v. v. i., Praha je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 31.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down