05.03.2014 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sme tí, ktorí poľnohospodárom rozumejú

Vzťah ČSOB Leasing k poľnohospodárom vychádza z dlhoročných skúseností materskej banky, belgickej KBC, ktorá bola pôvodne poľnohospodárskou bankou. Jej know-how, v kombinácii s vlastnými, už 17-ročnými skúsenosťami pomohlo umiestniť sa ČSOB Leasingu medzi hlavných poskytovateľov finančných služieb pre poľnohospodárstvo.

Spomedzi 42 spoločností, ktoré sú v leasingovej asociácii, dosiahol ČSOB Leasing v minulom roku 20-percentný podiel na leasingovom trhu. Je to historicky najväčší úspech, ktorý znamená, že financovali každý piaty predmet leasingu. Na špičku patria aj v oblasti leasingu pre poľnohospodársky sektor. O špeciálnych produktoch pre poľnohospodárov, možnostiach financovania techniky a technológií s využitím zdrojov z Európskej únie, aj o špeciálnom prístupe k poľnohospodárom sa Roľnícke noviny rozprávali s výkonným riaditeľom pre pobočkovú sieť a podporu obchodu ČSOB Leasing, Ing. Vladimírom Vajglom.

RN: Aké produkty ponúkate pre poľnohospodárov?

Vladimír Vajgel: Poskytujeme štandardné finančné produkty ako finančný leasing alebo úver, či operatívny leasing na technológie. Máme veľmi dobrú spoluprácu s významnými dodávateľmi poľnohospodárskej techniky, kde máme zazmluvnené vzťahy, ktoré v konečnom dôsledku tiež prinášajú benefity pre klientov v podobe lepších cien, či lepšieho servisu. Takýmto synergickým efektom spolupracujeme s dodávateľmi a vytvárame výhodnejšie ponuky pre klientov. Za minulý rok sme prefinancovali okolo 500 obchodných prípadov, v celkovom objeme okolo 21 miliónov EUR.

Výhoda našich služieb pre poľnohospodárov spočíva aj v tom, že sa snažíme cez znalosti našich obchodníkov, ktorí v tomto sektore pôsobia dlhé roky, prispôsobiť naše finančné produkty požiadavkám klientov a našiť ich presne na ich podmienky. Máme vyvinuté špeciálne finančné produkty, ako je napríklad sezónne splácanie, kde reflektujeme sezónnu potrebu a sezónnu výkonnosť poľnohospodárov.

Od roku 2008 spolupracujeme s PPA pri financovaní projektov, ktoré môžu byť podporené z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Tento produkt sme nazvali Agroúver, ktorým sa práve snažíme zvýhodniť prístupnosť k zdrojom v poľnohospodárskej prvovýrobe aj v rozvoji vidieka.

Ako prvá leasingová spoločnosť sme v spolupráci s európskymi finančnými inštitúciami priniesli na trh výhodné financovanie s využitím európskych zdrojov. Tento rok  opätovne prinášame takéto zdroje v spolupráci s CEB a EIB, a to v celkovom objeme 175 mil. Eur.  Práve prostriedky z Európskej investičnej banky (EIB) sú zároveň vhodné pre financovanie projektov v sektore poľnohospodárstva.

RN: V čom je Agroúver pre poľnohospodárov výhodný?

Vladimír Vajgel: Agroúver nám dovoľuje poskytovať  zvýhodnený a dostupnejší produkt v spolupráci s PPA. Kombinácia dvoch európskych zdrojov je výhodná v tom, že časť finančných prostriedkov potrebných na obstaranie  technického zariadenia je z európskych zdrojov poskytovaných prostredníctvom PPA a druhá časť môže byť financovaná z vlastných alebo z cudzích zdrojov. Práve náš Agroúver umožňuje, že druhú časť financuje leasingová spoločnosť a tieto prostriedky sú znova zvýhodnené. Najvýznamnejším prínosom pre klienta je dostupnosť. Schvaľovací proces je jednoduchší a kratší ako pri štandardnom posudzovaní rizík. Menšia administratívna záťaž pre klienta v procese prípravy žiadosti je jedným z dôležitých faktorov, ktorý nám umožňuje poskytovať tieto úvery. Náročnosť je obmedzená na minimum. Oceňujú to hlavne menší podnikatelia v poľnohospodárstve, keďže nemusia vypracovávať veľké a komplikované projekty. Poskytujú v podstate základné informácie, ktoré každý podnikateľ má k dispozícii. Na minimum je obmedzená aj následná kontrolná činnosť, pretože leasingová spoločnosť je zodpovedná za to, že predmet projektu bude poskytnutý v zmysle legislatívneho rámca zmluvy a tak sa eliminuje sa riziko klienta že by porušil niektoré z jej ustanovení.

RN: Aké špecifiká vidíte pri spolupráci s poľnohospodármi?

Vladimír Vajgel: V súčasnosti evidujeme ako najväčší problém v poľnohospodárstve druhotnú platobnú neschopnosť. Poľnohospodári majú veľký problém v modelovaní cash flow, lebo sú veľmi závislí od dotácií z EÚ. Pri ich získavaní je veľa administratívy, veľa podmienok, ktoré musia splniť a je to veľmi citlivá záležitosť. Veľmi ťažko sa stanovuje aj definitívny termín, kedy tieto finančné prostriedky dostanú. Preto sa snažíme prispôsobiť týmto individuálnym potrebám, drobným termínovým ohrozeniam aj možnostiam čerpania zdrojov. Taktiež sa stretávame s klasickým ohrozením v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je počasie a veľmi ťažko sa predpovedá. Pritom veľmi výrazne ovplyvňuje úrody, ceny komodít a finančnú stabilitu. Tieto faktory zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej schopnosti splácať svoje záväzky nielen voči finančným inštitúciám, ale aj v rámci bežného obchodného styku. Problémy poľnohospodárov  poznáme, a preto sa snažíme formou sezónnych splátok a iných neštandardných foriem splácania na riziká a obmedzenia reagovať. Naši obchodníci vedia aj poradiť, už vystupujú ako partneri, nielen ako finanční agenti alebo poskytovatelia finančných služieb. Skutočne veľa našich klientov potrebuje napríklad pomoc pri modelovaní cash flow. Ako jedna z mála finančných spoločností máme špecializovaný tím a systematický prístup k poľnohospodárskemu sektoru.

RN: Aké možnosti financovania sú vhodné pre malých alebo začínajúcich podnikateľov v poľnohospodárstve alebo celkove na vidieku?

Vladimír Vajgel: Malí poľnohospodári typu živnostníkov, ktorí obhospodarujú 30-100 ha pôdy, tvoria viac ako 30 percent našich klientov. Aj im dokážeme poskytnúť vhodné spôsoby financovania strojov, alebo technológií. Leasing je pre nich dostupnejší ako bežný bankový úver. Reakcia leasingových spoločností je rýchlejšia, priechodnosť žiadostí o financovanie je väčšia ako v bankách aj u tých, ktorí ešte nemajú hospodárske výsledky za niekoľko rokov. My máme možnosť v spolupráci s dodávateľmi síce brať do úvahy niektoré kritériá a finančné ukazovatele, ale nie je to rozhodujúce kritérium. Legislatíva umožňuje leasingovým spoločnostiam vlastniť predmety leasingu, čiže majú ručenie v podobe vlastníctva predmetu.  Keby bol zmluvný vzťah prerušený, alebo ukončený, nevznikajú ďalšie negatívne dopady na podnikateľa a jeho majetok.

RN: Finančné inštitúcie často podporujú aj neziskové aktivity, na aké sa sústreďuje ČSOB Leasing?

Vladimír Vajgel: Spoločne sa našimi partnermi - najvýznamnejšími dodávateľmi poľnohospodárskej techniky sa zúčastňujeme na výstavách a podujatiach, ktoré sú atraktívne aj pre poľnohospodárov. Snažíme sa pomôcť aj inými spôsobmi, boli sme generálnym partnerom vydavateľstva Profi Press pri vydaní knihy Poľnohospodárska angličtina, ktorá sa stretla s veľkým záujmom. Myslím si, že táto aktivita padla na úrodnú pôdu a znamená aspoň malú pomoc poľnohospodárom pri komunikácii s partnermi v zahraničí. Chceme v takýchto aktivitách pokračovať a chceli by sme byť jedným z partnerov pri vydaní ďalšej odbornej publikácie tohto vydavateľstva pod názvom Presné poľnohospodárstvo, ktorá je v súčasnosti v štádiu prípravy.

Ďakujeme za rozhovor.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down