06.05.2021 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spoločne o budúcnosti ošípaných na Slovensku

Sektor ošípaných je v ohrození. Nákaza afrického moru ošípaných (AMO) má výrazne negatívny dopad na toto dôležité odvetvie živočíšnej výroby. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa dnes preto stretol s chovateľmi ošípaných. Cieľom pracovného stretnutia bolo hľadanie možností pre zachovanie a ochranu chovov ošípaných na Slovensku.

Minister Mičovský pozval na pracovné stretnutie chovateľov ošípaných združených v Slovenskej asociácii chovateľov ošípaných (SACHO). Stretnutia sa zúčastnil aj ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.
„Chov ošípaných je pre Slovensko mimoriadne dôležitý. Práve bravčové mäso je so spotrebou takmer 36 kg na obyvateľa ročne najkonzumovanejším spomedzi všetkých mias. Chovatelia na Slovensku vedia ponúknuť kvalitné mäso, ktoré je pod mimoriadne prísnou kontrolou od farmy až po stôl. Sebestačnosť je pritom nízka a nemôžeme dopustiť, aby ešte klesla,“ uviedol šéf agrorezortu Ján Mičovský.
Predmetom stretnutia bola najmä stúpajúca hrozba AMO, ktorá má značný dopad na tento sektor. Výsledkom ostatného takéhoto stretnutia v roku 2020 bola tzv. „prasacia amnestia“ s cieľom zaregistrovať čo najviac už existujúcich chovov ošípaných na Slovensku a tým zvýšiť možnosti monitoringu nákazy, dohľad a kontrolu. Prasacia amnestia bola v závere roka 2020 úspešná a počas jej trvania sa zvýšil počet registrácií fariem ošípaných z 9000 na 32.000. Išlo predovšetkým o drobnochovy pre vlastnú spotrebu.
AMO priamo neohrozuje bezpečnosť zdravia ľudí. Výskyt nákazy je však pre chovy likvidačný vo vzťahu k opatreniam, ktoré sú pre zastavenie šírenia nákazy nekompromisné. Veľké chovy ošípaných pritom na Slovensku dosahujú maximálne bezpečnostné štandardy. Ohrozuje ich však hrozba výskytu nákazy v blízkosti farmy, ktorá by pre nich mohla znamenať zrušenie celého chovu. Jedna pozitívna ošípaná v drobnochove môže zabiť desiatky tisíc ošípaných v komerčných chovoch.
Opatrenia na zabránenie šírenia AMO v chovoch domácich ošípaných sa vykonávajú na dvoch základných princípoch: dôsledný monitoring zdravotného stavu ošípaných a kontrola biologickej bezpečnosti chovov ošípaných - ako prevencia pred zavlečením vírusu AMO do chovov ošípaných. Opatrenia sa vykonávajú na základe národného eradikačného programu pre africký mor ošípaných v Slovenskej republike.
Keďže výskyt AMO u domácich ošípaných má dokázateľný súvis s výskytom AMO u diviakov, pravidelný monitoring AMO v chovoch ošípaných sa vykonáva vo všetkých chovoch v infikovanej a rizikovej oblasti AMO. Vo veľkochovoch je zabezpečený odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie AMO v týždňových intervaloch a v menších chovoch sa vzorky odoberajú prakticky u všetkých uhynutých ošípaných starších ako 2 mesiace. Taktiež sa kontroluje zdravotný stav ošípaných pri každom premiestnení ošípaných či už do iného chovu alebo na bitúnok. V prípade zistenia výskytu AMO boli postihnuté chovy bezodkladne eradikované, vrátane všetkých chovov, kde by mohlo prísť ku kontaktu s infikovanými chovmi. Týmto spôsobom sa Slovensku darí odhaliť všetky ohniská AMO v chovoch ošípaných (vrátane drobnochovov) a zabrániť tak šíreniu AMO medzi jednotlivými chovmi.
Keďže neexistuje vakcína na AMO za účelom zníženia počtu vnímavých jedincov (diviakov), a nie je možné zabrániť kontaktom jedincov v populácii u voľne žijúcej zveri,  stratégia boja s AMO u diviačej zveri je založená na znižovaní denzity diviačej zveri až na stav, kedy vírus stratí možnosť efektívne sa šíriť v populácii. Jedným z hlavných opatrení na zníženie denzity diviačej zveri je zvýšenie lovu diviakov.
Výskyt AMO v susedných štátoch sa zhoršuje, preto reálna hrozba ďalších nálezov zďaleka nezanikla a nezanikne najmä vtedy, ak sa všetci, od drobnochovateľov, cez chovateľov, poľovníkov, ale aj bežných občanov, nebudú správať zodpovedne a nebudú rešpektovať veterinárne opatrenia.
Agrorezort sa so zástupcami chovateľov ošípaných dohodol na spustení informačnej kampane s cieľom zvýšenia informovanosti o preventívnych úkonov na predchádzanie šírenia AMO, ktorá by celoslovensky zvýšila povedomie o tejto nákaze. ŠVPS SR sa zameria aj na zvýšenie kontrol v okolí veľkých chovov ošípaných. Agrorezort pre zníženie populácie diviačej zveri sa bude snažiť prostredníctvom štátneho podniku LESY SR a organizácie Štátne lesy TANAP-u zvýšiť lov diviačej zveri na maximum aj v rámci poľovných revírov v ich správe.
„Hľadáme dialóg, nakoľko slučka okolo chovateľov ošípaných sa sťahuje a chovatelia potrebujú tvrdší zásah pre ochranu chovov, ktoré zabezpečujú bravčové mäso pre obyvateľov Slovenska. Vítame otvorený prístup ministerstva a záujem o hľadanie riešení,“ informoval Ladislav Sedmák, predseda predstavenstva SACHO.
SACHO zastrešuje chovateľov s podielom 70 percent produkcie bravčového mäsa na Slovensku. Bravčové mäso je neoddeliteľnou súčasťou vyváženej výživy a jeho spotreba na obyvateľa je najväčšia spomedzi všetkých druhov mias (35,7kg/osobu). Sebestačnosť aktuálne dosahuje 37 percent. Členovia SACHO aktívne chovajú ošípané na farmách naprieč celým Slovenskom. Počet chovaných ošípaných členov SACHO je na úrovni 360.000 tis. ošípaných. Celkový počet ošípaných na Slovensku je aktuálne 540.000. SACHO bolo založené s cieľom aktívne sa podieľať na revitalizácii, podpore, rozvoji odvetvia chovu ošípaných a pozitívnych vplyvov na národné hospodárstvo, vrátane zamestnanosti v jednotlivých regiónoch.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down