29.01.2018 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spoločnosť SANAGRO sa výrazne ohradzuje voči tvrdeniam M. Gumana

Spoločnosť SANAGRO, a.s., sa výrazne ohradzuje voči tvrdeniam predsedu Združenia vlastníkov družstevných podielových listov (DPL) Poľnohospodárskeho družstva (PD) Turiec so sídlom v Dubovom Mareka Gumana, ktorý podľa akciovej spoločnosti napáda jej aktivity v rámci PD Turiec v klamlivej kampani. TASR o tom informovala Marta Kováčová zo spoločnosti PRo Communications.

"Ide z jeho strany o vedomé šírenie nepravdivých informácií. Ich cieľom je vytvoriť u členov družstva strach a neistotu. A tým podporiť aktivity Združenia vlastníkov DPL rozšírením členskej základne a poskytnutím právnej pomoci v rámci údajnej hromadnej žaloby," uviedla Kováčová.
Tvrdenie, že dlh, ktorého úhrada bude potrebná, vznikol rozhodnutím 'akéhosi vedenia', bez akéhokoľvek súhlasu členov družstva a ide o 'údajnú 13-tisícovú sekeru', je objektívne nepravdivé. "Zo zverejnených účtovných závierok od roku 2003 je zjavné, že kumulovaná strata vyše 2,5 milióna eur vznikala hospodárením za ostatné desaťročia, pričom novému vedeniu sa medziročne podarilo znížiť výšku každoročne pribúdajúcej straty. Všetky účtovné závierky schvaľovala členská schôdza PD Turiec v súlade so zákonom a stanovami PD Turiec. Tvrdiť, že dlh vznikol bez akéhokoľvek súhlasu členov družstva, je znakom neznalosti o základných ekonomických súvislostiach hospodárenia družstiev," doplnila Kováčová.
"Členovia boli transparentne informovaní o zámere zmeniť právnu formu na efektívnejšiu a konkurencieschopnejšiu obchodnú spoločnosť. V liste je uvedená výška podielu jednotlivých členov na kumulovanej strate PD Turiec, ku ktorej uhradeniu bude musieť prísť, aby družstvo neskrachovalo. No list v žiadnom bode neuvádza, že členom už tento záväzok určený bol, že bola určená jeho splatnosť, platobné miesto a podobne. Svojimi tvrdeniami pán Guman dotvoril realitu zásadným spôsobom," zdôraznila Kováčová.
O uhradzovacej povinnosti môže v súlade so zákonom i so stanovami družstva rozhodnúť len samotná členská schôdza, t.j. členovia družstva. "Takáto členská schôdza v danom družstve doposiaľ neprebehla. Ak však členská schôdza rozhodne o uhradzovacej povinnosti, v žiadnom prípade nepôjde v danom prípade o "fiktívny" záväzok, no členovia budú mať právne vymáhateľnú povinnosť uhradiť svoj podiel na strate. Doposiaľ publikované a médiám poskytnuté informácie sú preto prudko zavádzajúce s cieľom vyvolať u starších spoluobčanov dojem nekalých postupov či priamo dojem nevýhodnosti ponuky na odkúpenie členstva v družstve zo strany spoločnosti SANAGRO, a.s., ktorá je riadnym členom družstva," upozornila Kováčová.
Podľa názoru SANAGRO, a.s., bolo vhodné informovať vopred členov družstva o zamýšľaných krokoch a o povinnosti, ktorá bude musieť byť členmi družstva hradená. "Naopak, neposkytnúť takéto informácie a priamo pristúpiť k pozvánke na členskú schôdzu by mohlo byť zo strany členov hodnotené ako nedostatočná komunikácia. Naša spoločnosť mala a má záujem transparentne informovať o zamýšľaných krokoch, čím priamo predchádzame prípadným prekvapeniam v podobe právne vymáhateľnej povinnosti jednotlivých členov. Tento postup nemožno podľa nášho názoru považovať za 'vyhrážanie', 'nátlak' ani za žiadny 'trik'," uzavrela Kováčová.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down