13.12.2023 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2022 bola prerokovaná vo výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) informuje, že Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2022 (tzv. Zelená správa), vypracovaná v gescii Sekcie stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR, bola dňa 7.12.2023 prerokovaná vo výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý ju vzal na vedomie.

Správa je prezentačným faktografickým materiálom rezortu, slúži aj ako dôležitý informačný zdroj nielen pre odbornú verejnosť, ale aj samosprávy a univerzity. Za viac ako 30 ročné obdobie mapuje vývoj v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve, hodnotí vplyv agrárnej politiky hlavne z pohľadu pôsobenia uplatňovaných opatrení prijatých v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Správa konkrétne informuje o situácii v poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku, o medziročnom vývoji, výrobe a trhu, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov, rozvoji vidieka, regionálnom rozvoji, ale aj o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR a tiež v rámci krajín EÚ. Správu každoročne prerokováva a schvaľuje vedenie rezortu, Hospodárska a sociálna rada SR, Vláda SR a výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
        Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2022 je vystavená na webovom sídle MPRV SR (VIAC NA TOMTO LINKU https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2023/122---18997). Tlačová verzia je v procese spracovania a po jej skompletizovaní bude na webovom sídle MPRV SR doplnená, rovnako ako aj kompletná správa v anglickom jazyku.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down