15.09.2022 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správne používanie liečiv a injekcií

Liečivá musia byť uložené v čistote a tak, aby neboli dostupné pre nepovolané osoby. Uchovávanie a používanie liečiv je pravidelne kontrolované príslušným úradom.

Na zaobchádzanie so zvieratami, ktoré sú určené na produkciu potravín, sú kladené obzvlášť vysoké požiadavky. Na výdaj a použitie liečiv sa vzťahujú rôzne právne predpisy (napr. zákon o liečivách, nariadenie o veterinárnych príručných lekárňach, očkovacích látkach a evidencii). V nasledujúcich odstavcoch sú zhrnuté najdôležitejšie pravidlá, ktoré sa týkajú každodenných činností v chovoch  dojeného dobytka.

Nákup/obstarávanie liečiv

Lieky pre zvieratá sú dostupné iba u veterinárneho lekára alebo v lekárni na veterinárny predpis.
Podmienky:
■ Zvieratá musia byť v starostlivosti veterinára, ktorý ich vyšetrí a kontroluje podanie liečiv a účinnosť liečby.
■ Ak budú predpísané antibiotiká, veterinárne vyšetrenie v maštali je povinné. Dátum vyšetrenia je uvedený na preberacom doklade.
■ Veterinárny predpis na antimikrobiálne lieky je platný päť dní od dátumu jeho vydania.

■ V SR sú podmienky pre zaobchádzanie s liečivami stanovené zákonom č. 362/2011 Z. z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o liekoch“) a zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

■ V SR sú podmienky pre uchovávanie liečiv, ich predpisovanie, výdaj a používanie a vedenie záznamov o týchto činnostiach, ako aj špecifické podmienky pre používanie liečiv upravené zákonom o liekoch a jeho vykonávacími vyhláškami.

■ V SR nie je možné vo veľkodistribúcii obstarať si veterinárne lieky chovateľmi potravinových zvierat, táto možnosť je daná len veterinárnym lekárom alebo osobám podľa § 18 ods. 1. písm. d) zákona o liekoch. Na predpis veterinárneho lekára si môže chovateľ obstarať veterinárne lieky len v lekárni.

■ Podmienky pre používanie liečiv platné v SR sú stanovené podobne ako v ČR, avšak existuje celý rad špecifických odchýlok, ktoré je nutné rešpektovať. Podmienky platné v SR sú stanovené zákonom o liečivách a jeho vykonávacími predpismi a niektoré špecifické podmienky ďalej veterinárnym zákonom a jeho vyhláškami (napríklad očkovacie látky nemusí v SR podávať iba veterinárny lekár, sú stanovené odlišné podmienky pre hormonálne prípravky a podobne).
■ Podmienky pre použitie antimikrobík platné v SR sú stanovené zákonom o liečivách a jeho vykonávacími predpismi a niektoré špecifické podmienky ďalej veterinárnym zákonom a jeho vyhláškami. V SR nie sú definované „rezervné antibiotiká“, ale zákon o liečivách a jeho vykonávacie vyhlášky stanovujú obmedzujúce podmienky pre registráciu a používanie prípravkov „s indikačným obmedzením“.

Viac sa dočítate v Téme týždňa s názvom ZDRAVIE HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 37.

Zdroj: Kniha - 50 najčastejších chorôb hovädzieho dobytka
Vydavateľ
Profi Press

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down