21.02.2014 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SPU naďalej povedie prof. Peter Bielik

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., zostane aj ďalšie štyri roky rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rozhodli o tom členovia akademického senátu v riadnych voľbách, ktoré sa konali 19. februára.

Predseda senátu SPU v Nitre dostal 25 kolektívnych návrhov na kandidáta na rektora SPU, pričom všetky boli totožné – prof. Peter Bielik, ktorý kandidatúru prijal.

Pred početným plénom prof. Peter Bielik zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii rektora, najmä napĺňanie cieľov, ktoré sa mali stať piliermi stability, rozvoja a budovania univerzity. Uviedol, že v uplynulom období SPU získala viacero významných projektov, čo prispieva k prioritnému cieľu - rozvoju vedy, výskumu a vzdelávania, vzrástla medzinárodná akceptácia SPU, univerzita sa stala uznávaným partnerom viacerých medzinárodných asociácií, zakladateľom VUA, organizátorom množstva odborných podujatí, letných škôl, sympózií.

Neustále sa rozvíja infraštruktúra SPU, aj v súčasnosti prebieha rekonštrukcia ŠD Mladosť či výmena okien v hlavnom objekte SPU. Zároveň načrtol aj ďalšie investičné zámery, ako napr. modernizácia pavilónu FZKI či rekonštrukcia budovy na Akademickej ulici, ktorá bude slúžiť FEŠRR.

Pokiaľ ide o kľúčové priority pre rozvoj univerzity v nasledujúcom období, prof. P. Bielik zdôraznil najmä potrebu skvalitňovať vzdelávanie, a to aj v kontexte nadchádzajúcej  akreditácie vysokých škôl, vytvárať nové konkurencieschopné študijné programy v súlade s možnosťami uplatnenia absolventov, zlepšovať podmienky pre výučbu a výskum, rozširovať medzinárodnú spoluprácu, zapájať sa do medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov a úspešne ich realizovať, ako aj identifikovať nové možnosti podieľania sa na aplikovanom výskume a publicite či úspešne naštartovať procesy súvisiace s novým programovým obdobím.

Vystúpenie kandidáta podnietilo diskusiu, v rámci ktorej odznelo viacero otázok. Ktoré problémy budú vnímané pre budúce obdobie ako najpálčivejšie, čo nové prinesie posilnenie kompetencií dekanov, ako lepšie sprístupniť knižničné služby v areáli SPU, či vedenie SPU uvažuje nad možnosťou ubytovať zahraničných študentov v rámci mobilít v penzióne VPP v Oponiciach a pod. V spektre otázok zaznel i názor, že aj vzhľadom na dlhodobú tradíciu SPU ako jedinej svojho druhu v SR, pripravujúcej odborníkov pre poľnohospodársky sektor, treba klásť dôraz na súdržnosť fakúlt a kompatibilitu univerzity.   

Renáta Chosraviová

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down