13.08.2019 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovisko ZCHOS-D k výskytu afrického moru ošípaných v SR

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo (ZCHOS-D) vyjadruje ľútosť a sklamanie nad situáciou vo výskyte afrického moru ošípaných v Slovenskej republike.

Aj napriek dvojročnej snahe ZCHOS-D a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) presadiť zavedenie a dodržiavanie striktných preventívnych opatrení a kontinuálnemu upozorňovaniu na vážnosť situácie a reálneho rizika afrického moru ošípaných (AMO) pre celé odvetvie chovu ošípaných, neboli v SR zavedené a vykonávané preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a šírenia tejto nebezpečnej nákazy.
ZCHOS-D preto vyjadruje pohoršenie nad nezodpovednosťou a ľahkovážnosťou „kvázi” chovateľov, ktorí napriek všetkým výzvam ŠVPS SR ohrozujú všetkých poctivých producentov ošípaných, a tým aj potravinovú bezpečnosť štátu. Pre producentov bravčového mäsa je toto konanie nepriaznivé aj preto, že sa to koná v období, keď SR stojí pred podpisom dohody s Čínou na vývoz bravčového mäsa.

ZCHOS-D týmto žiada vedenie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), aby v súvislosti s výskytom pozitívneho nálezu AMO u domácich ošípaných na území Slovenskej republiky zvýšilo intenzitu prijatých veterinárnych opatrení a zabezpečilo procesné úkony, potrebné k okamžitej likvidácii ohniska do 24 hodín tak, aby sa zabránilo špekulatívnym presunom zvierat v dotknutom okruhu 3 km a ďalšiemu šíreniu nákazy.
ZCHOS-D žiada, aby ministerstvo v spolupráci so ŠVPS SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou prijali a uplatnili sankčný mechanizmus voči všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných na území SR a v záujme zabráneniu šírenia AMO takéto neregistrované chovy aktívne vyhľadávali v spolupráci s miestnou samosprávou priamo v teréne. Prioritne odškodňovať registrovaných chovateľov, pri ktorých bolo nariadené utratenie zo zdravotných dôvodov, resp. likvidácie nákazy.
Zároveň ZCHOS-D žiada urýchliť proces obstarávania a distribúcie sľúbených chladiarenských boxov pre potreby poľovníckych združení v nárazníkovej zóne, aby prijaté nariadenia ŠVPS SR nadobudli reálnu účinnosť.
Ak by nákazová situácia pretrvávala dlhšie obdobie ako monitorovacie tri mesiace, budúcnosť chovateľov ošípaných bude existenčne ohrozená, a to paradoxne v čase mimoriadne priaznivých cien spôsobených obdobnou katastrofou v Číne, z ktorej ťaží celý svet. Uvedené konanie zainteresovaných orgánov je tak možné charakterizovať ako konanie proti producentom bravčového mäsa v Slovenskej republike.
V záujme obnovenia chovu ošípaných v prípade nariadenej eradikácie chovu, po potvrdení výskytu AMO, žiadame MPRV SR o okamžité stanovenie spôsobu výpočtu a úhrady škôd a nákladov vzniknutých nariadenými opatreniami. Taktiež vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby sa danou problematikou intenzívne zaoberala a na prípadnú nariadenú eradikáciu vyčlenila dostatočný objem finančných prostriedkov.

MVDr. ANDREJ IMRICH, predseda ZCHOS-D

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down