Starostlivosť o pôdu vo viniciach a sadoch

V ostatných rokoch je zaznamenaný pri pestovaní špeciálnych plodín a trvácich kultúr jednoznačný posun od klasickej k integrovanej výrobe a bioprodukci. S týmto fenoménom však narastajú nároky na systém obrábania pôdy a ošetrovania porastov počas vegetácie.

V prípade integrovanej produkcie hrozna ovocia má spôsob obrábania pôdy predovšetkým zabezpečiť ochranu pôdnej úrodnosti, obmedzenie aplikácie pesticídov a  priemyselných hnojív. Vhodný systém obrábania pôdy medzi radmi v radoch  trvácich kultúr by sa mal vyznačovať najmä jednoduchou realizáciou, obmedzením erózie, podporou rastu stromov a krov viniča hroznorodého.

V prípade  pestovania podplodín (zatrávnenie), by podplodina nemala výrazne  konkurovať ovocným stromom a viniču  spotrebou vody a živín.  Zároveň nesmie vytvárať  priaznivé životné podmienky pre živočíšne škodce. Je jasné, že taký všestranný systém v praxi neexistuje. Je preto nutné hľadať optimalizované riešenia s ohľadom na  pôdny druh, sklon terénu, vek ovocných stromov a viničných krov. Okrem toho treba myslieť na realizáciu závlahy, mechanického ošetrovania rastlín (rez) a spôsob zberu úrody.

Viac v RN č. 31

 

                                                                          Prof. Dr. Ing. RICHARD POSPIŠIL

                                                               Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *