03.03.2020 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stavy koní sa u nás podarilo zastabilizovať

Zväz chovateľov koní na Slovensku (ZCHKS), družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia aj v roku 2019 zabezpečovala činnosti vyplývajúce z oprávnenia na vedenie plemenných kníh a výkon kontroly úžitkovosti. Je potešiteľné, že v segmente chovu koní sa podarilo zastabilizovať stavy.

Ku koncu roka 2019 bolo na Slovensku evidovaných 20 347 aktívnych koní. Najkritickejšia situácia bola v roku 2002, keď sa stavy dostali na úroveň 8 000 koní.
Samozrejme, že počas posledných 30 rokov došlo k zásadnej zmene systému v chove koní, keď všetky kompetencie žrebčínov a žrebčincov prešli na uznané chovateľské organizácie. Výnimkou je Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., ktorý si zachoval exkluzivitu štátneho podniku. Medzi organizáciami, ktoré vedú plemenné knihy koní, ZCHKS zastrešuje majoritnú časť chovateľov koní na Slovensku.
Počas existencie ZCHKS došlo k výraznému rozšíreniu početnosti plemien koní. Okrem tradičných plemien dlhodobo chovaných na Slovensku sa v súčasnosti v SR chová do 40 plemien koní. Aj napriek tomu, že stavy koní stúpajú, ZCHKS vidí najväčší problém v klesajúcom počte narodených žriebät a vo vysokom podiele žriebät bez známeho pôvodu. Nárast stavov koní je spôsobovaný následkom importov koní.
Okrem štandardných úloh vyplývajúcich z oprávnenia na vedenie plemenných kníh, zabezpečuje ZCHKS svojimi pracovníkmi predvýbery a výkonnostné skúšky koní plemien v gescii zväzu a výstavy koní.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. Františka Grácza zo Zväzu chovateľov koní na Slovensku, družstvo v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 11.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down