Stretnutie s „Agcelerátormi“ budúcnosti poľnohospodárstva

Roľnícke noviny ako jediné médium zo Slovenska aj Českej republiky dostali príležitosť zúčastniť sa v Bruseli na výročnej konferencii spoločnosti Syngenta venovanej pokroku pri napĺňaní svojich Cieľov udržateľnosti.

Verejnosť, politici aj odborníci neustále upozorňujú na potrebu zlepšenia spôsobov, akým sa pestujú poľnohospodárske plodiny a vyrábajú potraviny. Poľnohospodárov to však dostáva do problémov so zabezpečením dostatočných príjmov aj udržania konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch. „Tlačia nás do nižšieho množstva a presnej aplikácie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a takisto do obnovy biodiverzity na poľnohospodárskej pôde v Európe. Toto všetko nás privádza k zmene spôsobov, ako zaobchádzať so škodcami a chorobami aj so stimuláciou rastlín na vytváranie vysokých úrod pre výrobu kvalitných potravín,“ uviedol Matt Prickard, riaditeľ pre Európu v oblasti starostlivosti o osivá a pre biologické látky a definoval aj problémy: „V súčasnosti ešte stále nemáme k dispozícii silné biologické produkty, ktoré by boli registrované, testované a schválené na bezpečné na používanie, čo vytvára inovačnú medzeru. Zároveň sa pestovatelia dostávajú do situácií, kedy nemajú vhodné prostriedky na ochranu proti chorobám a škodcom. Každý deň zároveň môžeme pozorovať, že počasie sa nespráva tak, ako sme zvyknutí, čo ešte zosilňuje obavy z budúceho vývoja. Vplyv stresu zo sucha a horúčav podľa odhadov spôsobí v Európe v nasledujúcich 50 rokoch strojnásobenie strát na úrodách. Toto sú niektoré zásadné problémy, ktoré nás doviedli k nevyhnutným zmenám.“

Technológie máme, treba ich správne využiť

Riaditeľka spoločnosti Syngenta pre udržateľnosť, Petra Laux upozornila na to, že poľnohospodárstvo je obrovským zdrojom inovácií. „Za posledných 60 rokov sme takmer strojnásobili množstvo vyprodukovaných potravín na takmer rovnakej výmere poľnohospodárskej pôdy, čo bolo možné dosiahnuť len vďaka inováciám, technológiám a znalostiam farmárov. Ak sa pozrieme trochu bližšie na to, čo musíme urobiť teraz, v ďalšej fáze inovácií, musíme riešiť najväčšiu výzvu v našom živote, ktorou je riešenie klimatických zmien. Vieme, že poľnohospodárstvo tvorí približne 25 % emisií. Ak by sme nerobili nič, vyprodukovali by sme v roku 2050 asi 15 gigaton CO2. Preto, ak chceme čeliť klimatickej výzve, musíme tento objem emisií znížiť približne na 4 gigatony, čo je v súlade s Parížskou dohodou. Vieme to dosiahnuť kombináciou viacerých krokov: zníženie potravinového odpadu a zmenou stravovacích návykov (-5 GT), zvýšenie produktivity (-1,5 GT), zníženie emisií na farmách (-3 GT) a zvýšenie obsahu uhlíka v pôde (-1,5 GT).

Znižovanie emisií na farmách je veľkou výzvou a to môžeme dosiahnuť tak, že znížime emisie oxidov dusíka tým, že nebudeme používať nadbytočné množstvá hnojív. Musíme znížiť emisie metánu z produkcie dobytka a ryže. A veľmi jednoducho musíme znížiť množstvo paliva, ktoré spotrebujeme na farme, napríklad znížením počtu prejazdov traktorov a ďalšej poľnohospodárskej techniky. Takisto dokážeme zvyšovať objem uhlíka v pôde znížením zásahov do pôdy, maximálnym pokrytím pôdy a dosiahnutím väčšej koreňovej hmoty, čo zahŕňa regeneratívne poľnohospodárstvo. Technológie máme. Všetko je o tom, ako to teraz zvládneme.“

Digitalizácia je TERAZ

Ako uviedol Feroz Sheikh, riaditeľ pre informácie a digitalizáciu Syngenta Group, prepojenie približne 400 miliónov ha pôdy v rámci spolupráce troch hlavných digitálnych platforiem John Deere operations Center, Cropwise by Syngenta a Climate Fieldview umožňuje získavať obrovské množstvo údajov z jednotlivých polí o plodinách, klimatických a pôdnych podmienkach, aplikácie prípravkov na ochranu a výživu rastlín a mnohých ďalších.

Ako v prezentácii predstavil Andreas Lankow, európsky riaditeľ portfólia riešení pre poľnohospodárstvo, Syngenta má jednu z najväčších sietí poľných pokusov zameraných na technológie digitálneho a presného poľnohospodárstva, v ktorej sa realizuje viac ako 50 000 odrodových skúšok v rámci Európy. Cieľom je dostať správne osivá pri správnom manažmente na správne pole, odporučiť najvhodnejší produkt pre individuálne podmienky každej farmy a poskytnúť najlepšie poradenstvo o agronomických postupoch pre optimálny výber osiva, čas a hĺbku sejby, výživu a ochranu v celej rotácii plodín vrátane biologických riešení.

Technológie presného poľnohospodárstva poskytujú farmárovi väčšiu flexibilitu pri vyrovnávaní sa s rôznymi podmienkami na poli, ako sú rôzna kvalita pôdnej štruktúry, sklon, úrodnosť, dostupnosť vody, ktoré ovplyvňujú úrodový potenciál, kvalitu a vývojové štádiá plodiny. Ponúkané riešenia sú vyhodnotenie variability poľa pomocou satelitného snímkovania, dronov a vlastnej technológie na skenovanie pôdy, výpočet optimálneho množstvo osiva na základe údajov, stanovenie času sejby a hnojenia optimalizované pre individuálne odrody.

Feroz Sheikh zdôraznil: „Digitalizácia už nie je ďalekou budúcnosťou, digitalizácia je teraz!“

Priority udržateľnosti

Petra Laux predstavila štyri priority udržateľnosti spoločnosti Syngenta:

  • Vyššie úrody, menší dopad – zrýchliť zvyšovanie produktivity poľnohospodárskych plodín pri znižovaní dopadov na planétu prostredníctvom využívania udržateľnejších technológií.
  • Obnova pôdy a prírody – Umožniť prijatie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a tak pomôcť farmárom zlepšiť produktivitu, zdravie pôdy, biodiverzitu a klímu.
  • Zlepšenie prosperity vidieka.- zlepšiť prosperitu nizkopríjmových a slabo informovaných farmárov zlepšením ich prístupu k vstupom, vedomostiam, financiám a trhom.
  • Udržateľné postupy – znížiť dopad našej činnosti a postupov na životné prostredie a zásobovateľské reťazce, posilniť našu rôznorodú a inkluzívnu kultúru a zabezpečiť zdravie a bezpečnosť našich ľudí.

Tieto ciele chce spoločnosť dosiahnuť a priniesť do praxe nasledujúcimi krokmi:

Urýchlenie inovácií investovaním 2 miliárd USD do udržateľného poľnohospodárstva (v rokoch 2020-2025), zakladaním partnerstiev na spoluprácu (napríklad s ochrancami prírody) a vytvorením silného nástroja na riadenie portfólia smerom k zvýšeniu udržateľnosti (Portfolio Sustainability Framework).

Kto sú Agcelerátori?

Syngenta verí, že existuje množstvo veľmi špeciálnych prísad, ktorými môže tento „recept“ úspešne zrealizovať. Jednou z nich je spolupráca s ľuďmi, ktorí dokážu inovácie a postupy aplikovať v praxi a pohnúť zmenu smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu. Týchto ľudí nazvala „Agcelerátormi“. Niektoré slovné hračky v cudzom jazyku je ťažké preniesť do iného jazyka. Tu ide o spojenie slov poľnohospodárstvo (agriculture) a zrýchlenie, akcelerácia (accerelation). Takže sú to ľudia, spoločnosti alebo aj veci, ktoré realizujú alebo urýchľujú inovácie v udržateľnom poľnohospodárstve. Syngenta vytvorila stále sa rozširujúcu sieť odborníkov aj poľnohospodárov, ktorí sa podieľajú na realizácii stanovených cieľov. Sú to konkrétne mená a tváre, ktoré svojou prácou a odbornosťou tvoria celok a posúvajú veci dopredu. „Stretnúť“ sa s nimi, alebo stať sa ich súčasťou môžeme na stránke spoločnosti pod záložkou #Meet the Agcelerators.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down