11.10.2016 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Študenti SPU prepoja svoje vzdelávanie s poľnohospodárskou praxou

Študenti Fakulty ekonomiky manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) dostanú príležitosť prepojiť svoje vzdelávanie s praxou. Umožní im to zmluva o spolupráci SPU so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), ktorú podpísala dekanka FEM Elena Horská s predsedom SPPK Milanom Semančíkom.

„Je mimoriadne dôležité posunúť ďalej duálny systém vzdelávania, aby sa vysokoškoláci mohli uplatniť v praxi. Ideálne by bolo, aby boli študenti priamo napojení na poľnohospodárske podniky, mali kontakt s prvovýrobou. Školy musia reagovať na potreby praxe. Potrebujeme vychovať takých odborníkov, ktorí budú schopní zachovať potravinovú bezpečnosť,“ zdôraznil predseda SPPK. Podľa jeho slov treba presviedčať mladých ľudí o pozitívnych stránkach poľnohospodárstva a budovať v nich patriotizmus. „Mladí ľudia musia pochopiť, že nákupom slovenských produktov pomáhame vytvoriť pridanú hodnotu v SR a podporujeme rozvoj pracovných miest.“ Prvé spoločné aktivity budú realizované s FEM, postupne sa môžu do nich zapájať aj ďalšie fakulty.
Hlavným bodom spolupráce medzi SPU a SPPK bude na začiatku kooperácia pri rozvíjaní odbornej stránky študentov FEM, prepojenie na prax, pomoc pri diplomových a dizertačných prácach, ale zároveň aj poradenstvo pre podnikateľské subjekty s myšlienkou vzájomnej výhodnosti. To znamená, že aj študent, ktorý sa učí alebo robí nejaký prieskum, nemusí ho robiť samoúčelne. Môže mať zadanie priamo z podniku, kde riešia konkrétny problém. SPPK sa zároveň stala partnerom pre študijný program agrárny obchod a marketing. „Verím, že každú aktivitu budeme môcť prepojiť tak, aby to bolo užitočné pre obe strany. K takýmto aktivitám môžeme zaradiť aj vzdelávacie a promo aktivity pre rôzne vekové kategórie začínajúc od základnej školy cez strednú školu, univerzity a ďalšie generácie,“ povedala Horská.
Podľa Horskej treba marketingovú stratégiu zamerať na propagáciu poľnohospodárstva. Práve v tejto oblasti vidí uplatnenie neuromarketingového výskumu, ktorým sa zaoberá FEM. „Neuromarketingový výskum, skúmanie spotrebiteľských emócií, toto je jedna z oblastí budúcej spolupráce. Niekedy zákazník hľadá lacný produkt a nepozerá na kvalitu. Je však veľká skupina zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitu, výnimočnosť, špecifické vlastnosti produktu. Marketing slúži na to, aby sme zatraktívnili našu ponuku a ponúkli zákazníkovi pridanú hodnotu, ktorá ho uspokojí,“ tvrdí Horská. Vyspelé krajiny považujú neuromarketing za jednu z metód marketingového výskumu. „Vieme zadávateľovi urobiť výskum klasickými metódami, ale zároveň vieme aj hlbšie skúmať vnímanie a skryté emócie zákazníka. Okrem marketingu však vidíme priestor pre spoluprácu v oblasti ekonomických analýz, prognóz, riešenia problémov manažmentu v potravinovej vertikále i mnohých ďalších,“ dodala.
Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie, tak ako je v súčasnosti nastavená, je podľa Semančíka demotivačná, nestimuluje ľudí niečo robiť a využívať produkčný potenciál krajiny. Potravinová bezpečnosť Slovenska sa pohybuje na alarmujúcom čísle okolo 60 percent. „Toto číslo treba stabilizovať a dosiahnuť, aby stúpalo. Treba sa zamýšľať, ako poľnohospodársku politiku upraviť po roku 2020,“ povedal Semančík.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down