26.01.2023 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Subjekty v agropotravinárstve by mohli vytvárať odbytové združenia

Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárstve alebo potravinárstve by sa mohli združovať do združení krátkeho odbytového reťazca (odbytové združenia).

Vyplýva to z návrhu novely zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Patrick Linhart. Účinnosť by novela mala mať od 1. marca.

Účelom odbytových združení by malo byť podľa návrhu zabezpečovanie odbytu poľnohospodárskych produktov a potravín od prvovýrobcov a výrobcov potravín, odberu a spracovania bioodpadu a nepotravinárskej bioprodukcie, zachovania a zvyšovania kvality a trvanlivosti poľnohospodárskych produktov a potravín a distribúcie poľnohospodárskych produktov a potravín od prvovýrobcov a výrobcov potravín v krátkom odbytovom reťazci.
      Krátkym odbytovým reťazcom sa podľa novely rozumie dodávanie poľnohospodárskych produktov a potravín od prvovýrobcu, výrobcu potravín alebo spracovateľa konečnému spotrebiteľovi. Pri dodávaní do prevádzok spoločného stravovania môžu byť v krátkom odbytovom reťazci medzi stupňom výroby a stupňom dodávania najviac dva stupne spracovania.
      "Cieľom návrhu zákona je vytvoriť základné podmienky na realizáciu niekoľkých záväzkov z Programového vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 až 2024, podľa ktorých vláda 'podporí zakladanie produkčných, spracovateľských a odbytových združení pre poľnohospodárov a potravinárov v súlade s legislatívou EÚ' a 'podporí rozvoj systému krátkych vertikálnych dodávateľských reťazcov na regionálnej úrovni'," uviedol predkladateľ v dôvodovej správe.
      Návrhom zákona sa má umožniť dosahovanie verejného záujmu, ktorým je potravinová bezpečnosť a zároveň znižovanie emisií CO2. "Návrh zákona sám síce nemá priamy vplyv na uvedené javy, avšak umožňuje na báze podnikateľského združovania sa vytváranie krátkeho odbytového reťazca zloženého z veľmi malého počtu stupňov výroby, spracovania a dodávania potravín a poľnohospodárskych produktov," dodal predkladateľ návrhu.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down