10.03.2015 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“ počas výstavy Mladý tvorca 2015, ktorá sa uskutoční 28.04.2015 - 30.04.2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Do súťaže sa môžu zapojiť iba vystavujúce alebo spoluvystavujúce stredné školy  na výstave Mladý tvorca 2015, ktorá sa bude konať v termíne 28.4 - 30.4.2015 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. V prípade, že sa nedosiahne maximálny počet účastníkov (10) je možné aby sa súťaže zúčastnili aj stredné školy, ktoré nie sú vystavovateľmi alebo spoluvystavovateľmi počas predmetnej výstavy Mladý tvorca 2015 v Nitre. Každý súťažiaci môže súťažiť iba s jedným súťažným exponátom (tortou). Účelom súťaže je oceniť súťažné exponáty zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl, ktoré sa budú ozdobovať a finalizovať na mieste súťaže. Počet účastníkov súťaže je obmedzený maximálnym počtom 10 prihlášok, pričom rozhoduje dátum a čas prijatia prihlášky. Prednostne bude akceptovaná 1 prihláška z jednej školy. V prípade, že sa do súťaže prihlási menej ako 10 škôl, bude možnosť zaradiť do súťaže aj viac žiakov jednej školy, alebo strediska. Cieľom tejto súťaže je podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihuje výnimočnosť a podporuje tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

Miesto konania súťaže: Agrokomplex-Výstavníctvo, Nitra š.p. (hala M4)
Dátum konania súťaže: 29. apríla 2015
Slávnostné vyhodnotenie: 29. apríla 2015

Termín uzávierky prihlášok: 10. apríla 2015

Záväznú prihlášku je možne zaslať elektronicky najneskôr do 10.4.2015  na e-mailovú adresu spoluorganizátora súťaže info@monikinetorty.sk, prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená, opečiatkovaná a  podpísaná riaditeľom školy.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutoční dňa 29. apríla 2014 v deň konania súťaže za účasti zástupcu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo poverenej osoby na mieste konania súťaže (hala M4) na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Podrobnejšie informácie o súťaži sa nachádzajú v štatúte a v propozíciách súťaže.

(mpsr.sk)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down