Synchronizačné protokoly v chove dobytka

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť chovu hospodárskych zvierat je dobrá úroveň reprodukcie. Možnosťou, ako reprodukciu v stáde hospodárskych zvierat zefektívniť, je zaradenie synchronizačných protokolov do manažmentu reprodukcie stáda.

Synchronizácia ruje
Za jeden z najvýznamnejších problémov, ktoré súvisia s reprodukčnou výkonnosťou stáda, je považovaná detekcia ruje a zvolenie vhodného dňa pre insemináciu chovaných zvierat. Vyhľadávanie plemenníc v období estra (estrus – jedna z fáz estrálneho cyklu) je časovo náročné, obzvlášť u kráv, ktoré vykazujú nevýrazné príznaky ruje alebo majú nejaké problémy v hormonálnej regulácii. K efektívnemu vyhľadávaniu ruje je nutné každodenné pravidelné pozorovanie zvierat. Príznaky ruje sú najlepšie rozpoznateľné v dobe pokoja zvierat v stajni a vzhľadom na to, že sa striedajú obdobia zvýšenej aktivity zvieraťa s obdobím pokoja, nemožno ruju, ktorá bežne trvá 15 – 18 hodín, odhaliť jedným pozorovaním. Uvádza sa, že pokiaľ je vyhľadávanie robené trikrát denne po dobu 20 minút, je možné odhaliť 75 % plemenníc v ruji; pri pozorovaní raz denne 20 minút zostáva 50 % zvierat v ruji nenájdených. Jednou z možností, ako detekciu ruje zefektívniť, je využitie programov jej synchronizácie. Úspešnosť synchronizácie závisí od typu použitého prípravku a tiež zvierat, u ktorých ju chceme aplikovať. Všeobecne možno estrálny cyklus u zvierat synchronizovať dvomi spôsobmi – skracovaním luteálnej fázy cyklu, alebo naopak jej predlžovaním.
Skracovanie luteálnej fázy estrálneho cyklu
Jednou z najbežnejších ciest, vedúcich ku skráteniu luteálnej fázy cyklu je aplikácia prostaglandínu F2α (PGF2α) a jeho chemických analógov. PGF2α a jeho analóg spôsobujú zánik žltého telieska na vaječníku, luteolýzu. Prostaglandín i jeho analóg musí byť však aplikované v takej fáze estrálneho cyklu, kedy je na vaječníkoch prítomné žlté teliesko. V takom prípade väčšinou stačí jednorazová aplikácia luteolytika. Pokiaľ je prostaglandín aplikovaný bez predchádzajúceho vyšetrenia stavu vaječníkov, je odporúčané použiť luteolytikum v dvojakej aplikácii, v intervale 11, poprípade 14 dní. Ruja sa obvykle dostaví za 2 – 5 dní po podaní luteolytika.

Celý článok doc. Evy Chmelíkovej z Českej zemědělskej univerzity v Prahe bude uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 7.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *