13.06.2014 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systém RASFF už 35 rokov chráni bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) od svojho vzniku pred 35 rokmi až dodnes je kľúčovým nástrojom na spätné vysledovanie a stiahnutie potravinárskych výrobkov, v súvislosti s ktorými sa zistil podvod. Uviedol dnes eurokomisár pre zdravie Tonio Borg.

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že Európa sa vďaka RASFF spolieha na to, že naše potraviny spĺňajú jedny z najprísnejších noriem v oblasti bezpečnosti potravín vo svete.
"Systém RASFF je životne dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje reagovať na situácie v oblasti bezpečnosti potravín v Európe vďaka rýchlej výmene informácií v záujme ochrany európskych spotrebiteľov. Škandál s konským mäsom bol príkladom systému RASFF v akcii, keď sa spätne vysledoval zdroj potravinárskych výrobkov nezákonne obsahujúcich konské mäso a príslušné výrobky sa stiahli z trhu," uviedol Borg.
Komisár dodal, že EÚ sa snaží ešte viac priblížiť spotrebiteľom prostredníctvom inovačného online nástroja. Ide o nový portál RASFF pre spotrebiteľov, ktorý im ponúka prístup k informáciám o oznámeniach o stiahnutí výrobkov z trhu a o upozorneniach zo strany orgánov verejného zdravia a prevádzkovateľov podnikov v danej krajine EÚ.
Dnešná výročná správa sa týka roka 2013, v ktorom bolo prostredníctvom RASFF podaných spolu 3205 pôvodných oznámení, z ktorých 596 bolo klasifikovaných ako výstražné oznámenia, 442 ako informácie, ktoré je potrebné sledovať, 705 ako informačné oznámenia a 1462 ako oznámenia o zamietnutí na hraničnom priechode.
Pôvodné oznámenia viedli k 5158 následným oznámeniam. Následné oznámenia môžu viesť k viacerým opatreniam, napríklad: odvolanie, stiahnutie, zhabanie a zničenie potravinárskych výrobkov.
Celkový počet oznámení hlásených cez RASFF sa v roku 2013 znížil medziročne o 9 %.
K najzávažnejším problémom patrili choroby vyvolané pôvodcom v potravinách, a to v dôsledku prítomnosti vírusu hepatitídy A v zmesiach bobúľ a v jahodách, nepriaznivých reakcií spôsobených potravinovými doplnkami s potenciálne nebezpečnými zložkami, E-coli produkujúcej šigatoxín v mäse a rezíduí pesticídov na rastlinných výrobkoch.
Z 3205 pôvodných oznámení hlásených cez RASFF v roku 2013 sa prevažná väčšina (2710; 84,6 %) týkala potravín, 272 oznámení sa týkalo krmív (8,5 %) a 223 oznámení (6,9 %) sa týkalo materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami.
Hoci sa nezistilo žiadne riziko týkajúce sa bezpečnosti potravín, systém RASFF prispel k rýchlemu zdieľaniu informácií týkajúcich sa potravinových výrobkov nezákonne obsahujúcich konské mäso. V 1. polroku 2013 a v nasledujúcom období to členským štátom EÚ pomohlo urýchliť ich vyšetrovania a získať komplexnejší obraz, čo im umožnilo spätne vysledovať zdroj podvodov.
Sieť RASFF umožňuje rýchlu výmenu údajov medzi členskými štátmi a EK, ak sa v potravinovom a krmivovom reťazci zistia riziká v oblasti verejného zdravia. Všetci členovia systému RASFF - členské štáty EÚ, EK, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA), Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko -, sú v 24-hodinovej pohotovosti, aby zabezpečili zaslanie neodkladných oznámení, ich prijatie a spoločnú a efektívnu reakciu na ne. Vďaka systému RASFF sa predišlo mnohým rizikám v oblasti bezpečnosti potravín skôr, než mohli ohroziť spotrebiteľov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down