18.12.2015 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systémy pre manipuláciu so zrninami

Dôležitou podmienkou spoľahlivého zabezpečenia prác súvisiacich so zberom zrnín v každom poľnohospodárskom podniku je aj zvládnutie veľkého počtu manipulačných operácií, ktoré súvisia s preberaním a odvozom zrnín od obilných kombajnov, ich pozberovým spracovaním a uskladnením. V závislosti od výrobných podmienok podniku môžu tieto manipulačné práce predstavovať významný logistický problém.

Podľa dostupných literárnych zdrojov zrniny sú komoditou, ktorá sa významne podieľa na celkovom prepravovanom množstve poľnohospodárskych materiálov. Z hľadiska celkovej hmotnosti prepravovaných materiálov v podniku môžu zrniny predstavovať až 16,4 % podiel, z hľadiska spotreby pracovného času môže byť ich podiel až 19,1 %-ný a až 21,1 %-ný môže byť ich podiel na priamych nákladoch. Pri preprave zrnín sa spotrebuje až 26,4 % motorovej nafty z celkovej spotreby na dopravné operácie v poľnohospodárstve.

Manipulačné operácie súvisiace so zberom zrnín možno z hľadiska ich technologickej nadväznosti rozdeliť na tzv. mobilnú časť, do ktorej môžeme zaradiť preberanie zrnín od obilných kombajnov a ich prepravu na miesto pozberového spracovania a stacionárnu časť, ktorú predstavuje hlavne príjem zrnín a následná manipulácia súvisiaca s ich pozberovou úpravou a uskladnením.

Celý článok v RN č. 52

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

SPU Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down