04.11.2014 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ťahúňom slovenskej ekonomiky má byť najmä domáca spotreba

Slovenská ekonomika po spomalení v roku 2013 aj naďalej naberá na rýchlosti, za čo môže oživenie spotreby a investícií. Uvádza sa v dnes zverejnených jesenných ekonomických prognózach Európskej komisie.

Sila domáceho dopytu by na Slovensku v rokoch 2015 a 2016 mala podporiť rast reálneho HDP a postupne znižovať nezamestnanosť. Inflácia, ktorá bola v roku 2014 mínusová, podľa výhľadov EK mierne porastie (0,7 % až 1,4 %). V nadväznosti na úspechy z posledných rokov v oblasti fiškálnej konsolidácie sa očakáva, že na budúci rok sa konsolidácia verejných peňazí ešte viac upevní.
Z hľadiska ekonomického rastu, po spomalení v roku 2013 (v dôsledku stagnácie domáceho dopytu a spomalenia vývozu), slovenská ekonomika zaznamenala oživenie v prvej polovici roka 2014 vďaka rastúcej spotrebe a investíciám. Podobné tempo rastu sa očakáva aj naďalej po zvyšok roka, pričom reálny rast HDP by mal dosiahnuť 2,4 % v roku 2014. Na budúci rok je najmä vďaka rastúcemu domácemu dopytu HDP spojený s 2,5-% nárastom a v roku 2016 predpovedá EÚ pre Slovensko 3,3-% rast. Zvýšená ekonomická aktivita podľa EÚ na Slovensku súvisí s oživením trhu práce, najmä v posledných štvrťrokoch.
Komisia skonštatovala, že po troch po sebe idúcich rokoch poklesu domácej spotreby nastal pozitívny obrat v prvých dvoch trimestroch roku 2014. Domácnosti by mali míňať ešte viac, čo je odrazom postupného zlepšovania podmienok na trhu práce.
EK upozornila, že slovenský vývoz prudko klesol v druhom štvrťroku 2014, najmä z dôvodu pomalšieho rastu HDP hlavných obchodných partnerov SR. Je však predpoklad, že končiaci sa rok bude z hľadiska nárastu vývozu pozitívny, aj keď tempo bude pomalšie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Dovoz v roku 2014 rástol rýchlejšie ako vývoz, za čo môže zotavenie súkromnej spotreby. Komisia predpokladá, že v nasledujúcich dvoch rokoch bude rovnica dovoz-vývoz oveľa viac vyvážená.
Podľa údajov EK na slovenskom trhu práce dochádza k zlepšeniu. Nezamestnanosť zostáva stále vysoká (13,4 %), keď Slovensko je na piatom najhoršom mieste v eurozóne a šieste najhoršie v EÚ, avšak v prvej polovici roka 2014 došlo k badateľnému poklesu miery nezamestnanosti. EÚ predvída, že podmienky na trhu práce sa budú v najbližšej budúcnosti postupne zlepšovať, zároveň so zotavovaním ekonomiky. Miera nezamestnanosti by mala na budúci rok klesnúť na úroveň 12,8 % a v roku 2016 na 12,1 %.
Rozpočtová rovnováha v roku 2014 sa podľa komisie zhorší na úroveň 3 % HDP, a to aj napriek oveľa silnejšiemu rastu daňových príjmov, ako pôvodne rozpočet očakával a napriek zníženiu verejných výdavkov. Dôvodom majú byť vyššie výdavky štátu na zdravotníctvo, univerzity, lokálne samosprávy a nižšie príjmy z dividend.
Na rok 2015 je očakávaný 2,6-% deficit HDP, zásluhou vyššieho nárastu príjmov z daní a opatrení v oblasti finančnej legislatívy. Štát chce tiež rozšíriť povinné používanie registračných pokladníc.
Vplyv týchto opatrení však môžu vyvážiť iné kroky vlády, zvyšujúce deficit - zavedenie čiastočných odpisov daní z výdavkov na vedu a výskum, zníženie daňového zaťaženia pre slabo platených pracovníkov a očakávané zvýšenie platov učiteľov.
Za predpokladu, že vo vládnej politike nenastanú žiadne ďalšie zmeny, v roku 2016, na pozadí zlepšujúcej sa ekonomickej situácie, sa deficit HDP ďalej zníži na 2,3 %.
Komisia v prípade SR skonštatovala, že po zhoršení v roku 2014 štrukturálne saldo rozpočtu verejnej správy je nastavené na zlepšenie v rokoch 2015 a 2016. Celkový vládny dlh v pomere k HDP by mal zostať pod úrovňou 55 % v nasledujúcich dvoch rokoch. V roku 2014 by mal byť pomer vládneho dlhu v pomere k HDP na úrovni 54,1 %.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down