07.12.2020 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológia Galleko v porastoch pšeníc v sezóne 2019/2020

Jeseň sa ešte neskončila, no už teraz môžeme povedať, že mnohí poľnohospodári by na ňu najradšej zabudli. Daždivé počasie do značnej miery skomplikovalo jesenné práce. Oneskoril sa nielen zber sóje, kukurice ale aj sejba ozimných obilnín a to predovšetkým pšenice. Nájde sa len málo podnikov, ktorým sa podarilo zasiať plánovanú výmeru.

Vzniknutú situáciu bolo možné vyriešiť len dvomi spôsobmi. Mnohí poľnohospodári sa rozhodli nahradiť výpadky v oziminách jarinami. No boli aj takí, ktorí pristúpili k neskorým sejbám pšeníc (v termíne od 15 novembra vyššie), aj keď podmienky mali ďaleko od ideálu. O úspešnosti jedného alebo druhého variantu rozhodne samozrejme zima a jar. Inými slovami povedané, je to ako to už v poľnohospodárstve býva, opäť v rukách prírody.

Ak sa však pozrieme na ozimné pšenice, tak určitým hendikepom budú trpieť nielen porasty vysievané v neskorých termínoch. Aj pšenice zasiate na čas, dostali zabrať. Nadmerné zrážky v mnohých častiach Slovenska ovplyvnili kvalitu a stav týchto porastov. Jedným zo spôsobov, ako eliminovať tieto negatívne faktory, predstavujú aj prípravky Galleko. Ponúkajú overené riešenia na poli stimulácie, regenerácie a protistresového pôsobenia pre rôzne plodiny. Vzhľadom na meniace sa podmienky (suchá jar, zmena rozloženia zrážok, nárast priemerných denných teplôt, nárast maximálnych teplôt) v posledných rokoch, predstavujú jedno z mála efektívnych riešení na elimináciu vplyvu týchto negatívnych faktorov na pestované plodiny. Nebolo by však vhodné zamieňať si ich s liekom na smrť. Pôsobenie prípravkov Galleko je výsledkom ich jedinečného zloženia. Medzi základné zložky patria huminové látky, zmes aminokyselín, fytohormóny a ich prekurzory, protistresové látky, výťažky z morských rias a vyvážená zmes výživových mikro a makroprvkov. Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša veľa pozitív a to aj v nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy. Preto aj celá technológia Galleko, pre použitie v pšenici ozimnej začína, už morením. Pridanie prípravku Galleko špeciál k moridlu v procese morenia má značný vplyv na štart a kvalitu mladých porastov. Tento spôsob aplikácie má svoje plusy aj v takých podmienkach, aké sú charakteristické pre tohtoročnú jeseň. Zrno sa dostáva do pôdy a pri vzniku vhodných podmienok začína klíčiť a prípravok účinkovať. Aplikácia nie je závislá od toho, či počasie alebo iné faktory dovolia, alebo nedovolia vstup do porastov. Navyše z ekonomického hľadiska je to to povestné – „veľa muziky za málo peňazí“. Najlepšie o účinkoch aplikácie vypovedá obr. 1. Tvorí súčasť obrazovej dokumentácie k poloprevádzkovému pokusu prebiehajúcemu v sezóne 2019 / 2020.

Obr. 1 Pšenica ozimná, odroda Lukulus. Vľavo kontrola, vpravo Galleko špeciál. Foto 30.10.2019, lokalita Nitra (SR).

Ošetrené jedince, už od počiatočných fáz vykazovali viditeľné rozdiely v kvalite koreňovej sústavy, v porovnaní s kontrolou. Tento náskok si ošetrený porast dokázal udržať až do finálnej fázy. Aplikácia nákladovo na úrovni cca 7€/ha (bez DPH) priniesla v tomto prípade zvýšenie úrody o 180 kg /ha. Kvalitný a zdravý koreň je pre rastlinu dôležitý aj kvôli tomu, že v ňom dochádza k syntéze rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc takýmto spôsobom vzniká aj cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov. Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast. Cytokinín riadi aj starnutie listov. Pôsobí inhibične voči auxínom a týmto spôsobom oslabuje apikálnu dominanciu rastlín a podporuje odnožovanie. Aminokyseliny sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním týchto látok, sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Auxíny usmerňujú tok živín do práve vznikajúcich orgánov rastliny. V počiatočných vegetačných štádiách tak podporujú rozvoj koreňovej sústavy. V tých neskorších stimulujú rast nadzemnej časti. Účinky tejto aplikácie sú pozorovateľné na dĺžke koreňov, množstve jemných koreňových vlásočníc, počte odnoží. A práve kvôli týmto účinkom odporúčame na mladé porasty aplikovať prípravok Galleko univerzál. Ten je možné použiť ešte v jeseni na mladé rastliny a lepšie ich tak pripraviť na prezimovanie. Vzhľadom však na tohtoročný priebeh počasia, sa zameriame viac na jarnú aplikáciu. Je vhodné ju spojiť s mimokoreňovou výživou. Rastlina tak dostane živiny a zároveň aj látky, ktoré jej pomôžu s ich zabudovaním. Výrazne sa tak skráti čas potrebný na regeneráciu po zime a porast sa rýchlejšie dostane do formy. Navyše posledné jari priniesli stres v podobe sucha a minulý rok aj chladu. Vďaka protistresovému pôsobeniu tohto prípravku rastliny tento stres ľahšie prekonajú. Úlohou protistresových prvkov, ktoré Galleko univerzál obsahuje, je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny. Pozitívne účinky aplikácie na porasty pšeníc zachytáva obr. 2. Vznikol ako súčasť priebežnej fotodokumentácie maloparcelkového pokusu prebiehajúceho v poslednej sezóne na výskumnom ústave Zkušební stanice Kluky spol. s r.o. (okres Písek, ČR).

Obr. 2, Pšenica ozimná, odroda Bernstein. Vľavo kontrola, vpravo Galleko univerzál (0,8 l/ha). Foto 24.4.2020.

Necelý mesiac po aplikácii prípravku, boli rozdiely viditeľné aj voľným okom, a to aj v nadzemnej časti. Ošetrené jedince boli vitálnejšie, bohatšie na zelenú hmotu, disponovali väčším počtom odnoží a kvalitnejšou koreňovou sústavou. Ako je viditeľné vo výsledkoch (tab. 1), dosiahnuté navýšenie v úrode bolo veľmi dobré. Lepšie však dopadol variant, ktorý pozostával z jesennej a jarnej aplikácie prípravku Galleko univerzál (v dávke 0,5 l/ha a 0,5 l/ha). Pričom ešte v čase kvitnutia tu bol aplikovaný aj prípravok Galleko zmáčadlo (0,5 l/ha). V tomto prípade, postupné doplňovanie už spomínaných látok, počas celej vegetácie prinieslo priemerné zvýšenie úrody až o 610 kg/ha. Rozdiely vo finálnej fáze dokumentuje obr. 3. Zachytáva počet, sfarbenie, veľkosť zŕn na pokuse a kontrole. Aj toto je jeden z dôvodov na využitie celej technológie Galleko a nielen jej časti. Dosahované výsledky sú tak stabilnejšie.

 

Obr. 3 Pšenica ozimná, odroda Bernstein, vľavo kontrola (zrná z 10 klasov), vpravo Galleko (zrná z 10 klasov). Foto 8.7.2020

Tab. 1 Úrodové výsledky maloparcelkových pokusov s prípravkami Galleko v pšenici ozimnej v sezóne 2019/2020 Zkušební stanice Kluky spol. s r.o.

Odroda: Bernstein Dávka l/ha Termín aplik. Úroda t/ha
Kontrola     8,47
Galleko univerzál 0,8 26.3.2020 8,94
Galleko univerzál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo
0,5
0,5
0,5
29.10.2019
26.3.2020
8.6.2020
9,08

Uvedené výsledky neboli v poslednej sezóne ničím neobvyklým. Rovnako postavené pokusné varianty (rozdiely v dávkach) sa osvedčili aj v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich vo výskumnej inštitúcii OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří (okres Vsetín, ČR) Tab.2. Na margo je potrebné uviesť, že porasty v pokusoch sú vystavované bežným poveternostným podmienkam (nie sú umelo zavlažované a chránené). Takže vplyv stresových faktorov je rovnaký, ako u bežných porastov. Kontrolný a pokusné varianty majú rovnakú prípravu pôdy, výsevok, výživu, insekticídnu a pesticídnu ochranu. Líšia sa iba v pridaní prípravkov Galleko naviac v pokusných variantoch. No výsledky ukazujú, že práve táto aplikácia dokáže častokrát výrazne zlepšiť ekonomickú rentabilitu pestovania jednotlivých plodín. V minulej sezóne tomu tak bolo aj v prípade pšeníc.

Jeseň sa pomaly končí. Je preto potrebné sústrediť sa na jar a jarné ošetrenia. Z uvedených výsledkov a fotiek vyplýva, že Galleko je tou správnou cestou nielen pre porasty ale hlavne pestovateľov.

Tab. 2 Úrodové výsledky maloparcelkových pokusov s prípravkami Galleko v pšenici ozimnej v sezóne 2019/2020 OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Odroda: Julie Dávka l/ha Fáza aplikácie Úroda t/ha
Kontrola     6,51
Galleko univerzál 0,8 jar. regener. 7,28
Galleko univerzál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo
0,6
0,6
0,5
4 - 6 list
jar. regener.
zač. kvitnutia
7,38

Mgr. Martin Šotik, GALLEKO®SK s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down