28.03.2022 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tepelný stres je problémom aj pre zasušené kravy a hlavne pre vyvíjajúce sa potomstvo

Produkcia mlieka, jeho kvalita (zloženie) a hygienická bezpečnosť (zdravie vemena - patogény mastitídy) na jednej strane, a investície zamerané na vytváranie vhodných chovateľských systémov na strane druhej sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomiku fariem dojníc.

 

Avšak, z tzv. ekonomického pohľadu prvovýrobcu mlieka, je množstvo vyprodukovaného mlieka tým najdôležitejším ekonomickým ukazovateľom. Kvalita mlieka a hygienická bezpečnosť sa považujú za dôležitý ekonomický ukazovateľ iba vtedy, ak chovateľ stráca príjem od mliekarne za znížené kvalitatívne parametre a narušenú hygienickú bezpečnosť (vysoký počet somatických buniek – mastitída, inhibičné látky, mastitídne patogény...).
Príjmy z produkcie mlieka sú teda priamo spojené nielen s jeho množstvom, ale aj zložením a zdravím vemena, preto pre efektívnu ekonomiku výroby mlieka na farmách dojníc je potrebné brať do úvahy komplexné faktory manažmentu chovu dojníc ovplyvňujúce ich efektívnu úžitkovosť. Obzvlášť by sa nemalo zabúdať na faktory, ktoré z dlhodobého hľadiska majú vplyv na aktuálnu úžitkovosť dojníc.
Jedným z chovateľských faktorov významne ovplyvňujúcich budúcu produkciu mlieka sú podmienky chovu zasušených dojníc a jalovíc v poslednom mesiaci gravidity. Produkcia mlieka je ovplyvnená nielen, ako každý očakáva, pôsobením dĺžky obdobia zasušenia na nasledujúcu laktáciu gravidnej kravy, ale už menej vieme o tom, že aj samotné prostredie vplýva na budúcu produkciu mlieka ako samotných kráv po otelení, tak aj ich samičieho potomstva (jalovičiek) v dospelosti.
Zdá sa to trochu nepredstaviteľné, ale je to vďaka poznatkom vedného odboru epigenetika, ktorá sa zaoberá vplyvmi prostredia na fenotypové prejavy génov zvieraťa. Inými slovami povedané ide o to, že pri rovnakej genetickej výbave zvierat sa vplyvom prostredia aktivujú alebo inhibujú aktivity génov, ktorých činnosť sa potom prejavuje na vonkajších znakoch. V našom prípade na produkcii, reprodukcii či zdravotnom stave zvierat.

Celý príspevok prof. Ing. Vladimíra Tančina, DrSc. a kol. z SPU - FAPZ Nitra a NPPC - VÚŽV Nitra  bude uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny .

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down