28.07.2023 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Terapia a prevencia chorôb tráviaceho aparátu (2.)

Príspevok pojednáva o významných chorobách mladého hovädzieho dobytka a má informačný charakter pre orientáciu farmárov a riešenie problémov priamo v chovateľských podmienkach, v úzkej súčinnosti s praktickými veterinárnymi lekármi. Nadväzuje na príspevok o zložení tráviaceho traktu a dôležitosti jednotlivých chorobných jednotiek.


Ochorenia čriev

  • Nepriechodnosť čriev
  • Mechanický ileus
  • Strangulačný ileus: Vsunutie čreva, Privretie čreva, Zaškrtenie čreva, Zakrútenie čreva, Otočenie čreva
  • Obturačný ileus

Kolikový syndróm u HD

  • Pravé koliky z tráviaceho aparátu (skutočné)
  • Pravé koliky z iných orgánov (klamné)
  • Zdanlivé koliky

Kolikou v úzkom zmysle slova rozumieme vlastnú kŕčovitú bolesť čreva; v širšom zmysle bolestivé stiahnutie dutých orgánov.

Infekčné choroby

  • Slintačka a krívačka (Aphtae epizooticae): Je vírusová, extrémne kontagiózna choroba párnokopytníkov (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a voľne žijúce prežúvavce), prejavujúca sa aftami a eróziami na sliznici tráviaceho systému, na končatinách, v oblasti mliečnej žľazy, niekedy myokarditídami (zápalom srdcového svalu). Infekcia sa môže vyskytnúť aj u človeka. Špecifická terapia sa nevykonáva. Prevencia smeruje k ochrane štátu pred zavlečením vírusu zo zahraničia, k ochrane chovov vo vnútri krajiny (zavedenie prísneho veterinárno-hygienického režimu pre pracovníkov živočíšnej výroby), k vypracovaniu pohotovostných plánov, tlmeniu nákazy (pri vzniku nákazy rýchla likvidácia ohniska, odstránenie prameňov nákazy a prerušenie šírenia pôvodcu).                                
  • Zhubná atarálna horúčka (Hlavnička, Coryza gangrenosa bovum): Je sporadické infekčné ochorenie HD. Vyznačuje sa extrémne vysokou morbiditou (chorobnosťou). Prejavuje sa vysokou horúčkou, lymfadenopatiou, erozívnymi zmenami tráviaceho a hornej časti dýchacieho aparátu, keratokonjuktivitídou (postihnutie očí), encefalitídou a kožným exantémom. Špecifická terapia neexistuje. Z preventívneho hľadiska k najúčinnejším opatreniam patrí separácia citlivých zvierat od prameňa infekcie - pakoní a oviec.
  • Aktinobacilóza (Actinobacillosis bovum, Drevený jazyk): Ochorenie sa prejavuje zápalom jazyka, zriedkavo zápalom pažerákového žľabu a faryngeálnych lymfatických uzlín.

Celý článok  prof.  Gabriela Kováča a kol. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 30. 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down