21.03.2014 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čas na podanie priznania k dani z príjmov sa kráti

Firmám a občanom ostáva ešte týždeň na podanie daňového priznania k dani z minuloročných príjmov. Pokiaľ už dnes vedia, že priznanie v lehote do konca marca podať nestihnú, môžu oznámiť na daňový úrad jeho odklad najviac o tri mesiace. Ak však majú za minulý rok aj príjmy zo zahraničia, môžu si túto lehotu odložiť najviac o šesť mesiacov a priznanie tak podať najneskôr do konca septembra.

"Daňové priznanie sa podáva, ak všetky minuloročné zdaniteľné príjmy daňovníka presiahli 1867,97 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa vo všeobecnosti zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený," vysvetľuje Mária Molnárová zo Slovenskej komory daňových poradcov. Pripomína, že zahrnúť do priznania treba aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí. "A to vtedy, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – teda s trvalým pobytom na našom území alebo takého, kto sa na území SR vlani zdržiaval viac ako 183 dní v kalendárnom roku."
Priznanie nepodávajú zamestnanci, ktorí mali vlani príjmy len zo závislej činnosti, či už z pracovného alebo iného obdobného pomeru, aj zamestnanci na dohodu, ale len na našom území. "Ak požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, priznanie nepodávajú," ubezpečila hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.
Priznanie nepodávajú ani tí daňovníci, ktorí vlani mali len príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a požívajú výhody a imunity podľa medzinárodného práva. Povinnosť podať priznanie sa nevzťahuje ani na príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom orgánov Európskej únie (EÚ), ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ.
Z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 34.401,74 eura, zaplatí daňovník 19 % a zo zvyšnej sumy nad túto hranicu 25 %. Pri dani vyberanej zrážkou sa platí 19 %. Z podielov na zisku (dividend) vykázaných za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. 12. 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, ak boli, až na niektoré výnimky, vyplatené do 31. decembra 2013, sa platí 15 %. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down