11.05.2018 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Termín na podávanie jednotných žiadostí pre poľnohospodárov je do utorka

Už len do utorka 15. mája majú poľnohospodári čas na podanie jednotnej žiadosti na rok 2018. Doteraz bolo podaných viac ako 16 tisíc žiadostí, čo dosahuje zatiaľ úroveň 86% počtu žiadostí z minulého roka. Novinkou je, že po prvý krát v histórii sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Systém pomôže aj samotným poľnohospodárom.

Slovensko v rámci prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva z Európskej únie viac ako 460 miliónov eur ročne. Je to významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú približne 1,9 milióna hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli farmári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná.
Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne, t. j.  od 16. mája do 9. júna 2018, bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 % za každý pracovný deň omeškania. Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti ešte môže zmeniť resp. dopĺňať žiadosť bez sankcií najneskôr do 31. mája 2018.
Do dnešného dňa bolo podaných 16.282 žiadostí, čo v porovnaní s minulým rokom dosiahlo úroveň 86,34%. Výmera podaných žiadostí predstavuje 1,3 milióna ha, čo je takmer 70% celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.
Po prvý krát v histórii bude možné grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávať len v elektronickej podobe. „Vďaka tomu nielen zvýšime efektívnosť celého systému, ale aj zlepšíme možnosť kontroly,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná. Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk.
Aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku žiadateľ už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.
Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu, na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.
Agrorezort tiež pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA, je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Bližšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadost i-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658
Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA je dostupná online 24 hodín denne 7 dní v týždni, takže používatelia, ktorí doteraz žiadosť nepodali, môžu využiť aj víkend i večerné hodiny.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down