Tipy pre väčšiu pohodu ošípaných v maštali

Podmienky chovateľského prostredia majú zásadný vplyv na zdravie a welfare ustajnených ošípaných.

Z hľadiska welfare zvierat, ale aj dopadu na životné prostredie sú vhodnejšie podstielané systémy ustajnenia, pretože viac vyhovujú prirodzeným potrebám ošípaných ako bezpodstielkové ustajnenia. Slama okrem podstielky a krmiva plní aj funkciu stimulátora prirodzených aktivít ošípaných. V podstielaných systémoch je čas potrebný na udomácnenie zvierat v danom prostredí viditeľne kratší a frekvencia ležania v bočnej polohe je vyššia.
Okrem toho podstielka zo slamy má význam i z hľadiska redukcie tepelných strát. Podstielané ustajnenia však vyžadujú dostatočné množstvo suchej a čistej slamy a zväčša aj vyššiu potrebu ľudskej práce. Všetky ošípané musia byť zamestnané hraním alebo majú mať možnosť prístupu ku slame, hoci len v malých množstvách či k iným vhodným materiálom alebo predmetom. Týmto sa zabezpečí hranie a zníži sa možnosť agresívneho správania alebo poranení.
Pri výbere materiálov by mali byť dodržané určité vzory aktivít ošípaných: ošípané chcú skúmať, žrať, vyprázdňovať sa, behať, ale aj ležať a odpočívať. Kŕmidlá na suché krmivo môžu byť použité nielen v maštali pre odstavčatá, ale aj v priestore na chov a výkrm. Suché krmivo je materiál nielen na zamestnanie, ale pozitívne prispieva k zdraviu čriev a ovplyvňuje látkovú výmenu, ako i príjem krmiva. Pri úvahe o používaní suchého krmiva je z hľadiska hygieny krmiva u slamy väčšie úsilie o naplnenie stojanov.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 13.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *