16.11.2015 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Traktor kolesový alebo pásový

Negatívne účinky mobilnej techniky na pôdu sú známe prakticky už od začiatku mechani-zácie poľnohospodárstva. Avšak konkrétne dôsledky zapríčinené vysokým stupňom
zhutnenia pôdy so všetkými sprievodnými znakmi sa v plnom rozsahu prejavili až po nie-koľkých desaťročiach intenzívneho používania mechanizačných prostriedkov, pri vzájom-nom spolupôsobení ďalších negatívnych faktorov.

V tejto súvislosti je treba predovšetkým uviesť nedostatočné hnojenie organickými hnojivami, obrábanie pôdy pri vysokej vlhkosti, nevhodné osevné postupy a pod.  Znižovanie organickej hmoty v pôde je aj dôsledkom rapídneho zníženia stavov hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka a tým zníženia produkcie maštaľného hnoja. Vonkoncom nemožno vylúčiť, že vyššie uvedený stav bude pokračovať, ktorý je spôsobený aj značne propagovaným využitím biomasy na energetické účely a to zvlášť spaľovaním slamy. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vývoj situácie v oblasti zachovania prirodzenej úrodnosti pôdy nie je vôbec lichotivý a nejaký radikálny obrat v tomto smere ťažko možno v dohľadnej budúcnosti očakávať.

Prof. Ing. ANTON ŽIKLA, CSc.

Ing. JÁN KOSIBA, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

Celý článok v RN č.47

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down