19.04.2016 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Traktorové nakladače v praxi

Manipulácia s materiálom predstavuje súbor veľmi dôležitých pracovných operácií. Hlavne nakladanie a skladanie materiálu (tzn. ložné operácie) sú často spájané s prepravou, ale v tomto spojení majú ložné operácie výsostné postavenie, pretože nimi spravidla začína tzv. dopravný cyklus a nájdeme ich aj na jeho konci. Pojmom „manipulácia s materiálom“ sa teda rozumie premiestňovanie materiálu, pokiaľ možno čo najväčšieho množstva naraz, bez strát a jeho uloženie na presne vymedzenom mieste bez poškodenia tak samotného materiálu, ako aj okolia miesta uloženia.

Z hľadiska manipulácie s materiálom a dopravy sa poľnohospodárstvo líši od ostatných odvetví národného hospodárstva najmä plošným charakterom, jednosmernými materiálovými tokmi, rôznorodým povrchom dopravných trás a miest ložných operácií, širokým sortimentom prepravovaných materiálov, krátkymi prepravnými vzdialenosťami a výraznou sezónnosťou. Tieto skutočnosti sa odrážajú aj v štruktúre techniky vhodnej pre nakladanie jednotlivých materiálov, s ktorými v poľnohospodárstve manipulujeme.

Vzhľadom na krátke prepravné vzdialenosti v rámci poľnohospodárskeho podniku (vo vnútornej doprave), a tým aj krátkym dopravným cyklom, má voľba nakladača významnú úlohu pre dosiahnutie vysokých výkonností v doprave a z toho vyplývajúcich nízkych nákladov na dopravné operácie. To platí najmä u dopravných prostriedkov a súprav s vysokou užitočnou hmotnosťou (nosnosťou). Nakladače sú v poľnohospodárstve, okrem niektorých zberových strojov (zberacích rezačiek, zberacích návesov, kombajnov, zberačov okopanín a pod.), rozhodujúcimi technickými prostriedkami pre ložné operácie, pretože nakladajú väčšinu dopravovaných materiálov.

Celý článok v RN č. 16.

S využitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

SPU Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down