08.12.2022 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Transport hovädzieho dobytka podľa EFSA

Často sa polemizuje nad tým, či je preprava hospodárskych zvierat humánna. Pri chove a manipulácii so zvieratami by mali byť zvieratám zabezpečené dobré životné podmienky - welfare, pričom základom väčšiny európskych legislatívnych a kódexových odporúčaní je päť slobôd pre welfare: sloboda zbavujúca hlad a smäd, sloboda zbavujúca nepohodlie, sloboda zbavujúca bolesť, zranenia a choroby, sloboda zbavujúca stres a strach, sloboda vytvárajúca podmienky pre vyjadrenie normálneho správania.

Dodržiavajú sa však aj pri transporte zvierat? Je prístup k zvieratám dostatočne kontrolovaný aj mimo Slovenska? Sú prípadné porušenia sankcionované?

Zúčastnila som sa verejnej konzultácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o transporte zvierat, kde sa mohli zapojiť odborníci na welfare (blaho, pohoda) a taktiež tí, ktorých zaujíma blaho zvierat. Poukázalo sa na to, že riešiť treba najmä problémy súvisiace s vysokým počtom zvierat, príliš veľkými prepravnými vzdialenosťami, hladom (kŕmenie sa z podstielky), dehydratáciou (pitie moču, nevhodné napájadlá), zraneniami zvierat v nevhodných vozidlách, cestami bez prestávok na odpočinok, vývozom do tretích krajín s nesúmernými požiadavkami na welfare a chorobami, ďalej mikroklimatické problémy (tepelný stres, vlhkosť, prievan pri všetkých zvieratách), vysoké hladiny amoniaku (NH3) zo znečistenej podstielky, nemožnosť správne skontrolovať všetky prepravované zvieratá, nebezpečenstvo ušľapania vyčerpaných zvierat, nezabezpečenie pravidelného dojenia kráv alebo potraty, skoršie pôrody či metabolické poruchy po preprave teľných kráv a jalovíc.

Niektorým nebezpečenstvám ovplyvňujúcim stav, v ktorom zviera začína cestu (napr. úroveň hladu alebo smädu alebo zdravotný stav) možno predísť len pred prepravou, zatiaľ čo s nimi spojené dôsledky na welfare sa môžu objaviť neskôr. Počas hodnotenia sa zistilo niekoľko problémov súvisiacich s prepravou: a) preprava je komplexným stresorom, ktorého dôsledky z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat boli študované oveľa menej ako napríklad ustajnenie zvierat, najmä v európskych podmienkach;
b) je nedostatok opatrení, ktoré by zvieratám spríjemnili cestu;
c) málo dostupných štúdií vykonaných za odporúčaných podmienok;
d) nedostatok času;  
e) nízky počet zapojených odborníkov.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. ANDREY MREKAJOVEJ, PhD. z NPPC – VÚŽV  Nitra - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 50.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down