03.04.2018 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trávne porasty - ich význam a využitie

Trávne porasty sú komplexné ekosystémy, ktoré poskytujú celý rad služieb a patria k najrozšírenejším a najstabilnejším na svete. Najhodnotnejšou službou trávnych porastov patrí produkcia objemového krmiva, zachovanie biodiverzity, regulácia klímy, ekosystémové služby spojené s kolobehom živín a vody a kultúrne služby.

V súčasnosti pri ústupe lesných porastov a negatívnom pôsobení antropogénnych vplyvov sú trávne ekosystémy významným faktorom ekologickej stabilizácie krajiny. Spoločnosť očakáva, že trvalé trávne porasty budú  bez správneho manažmentu plniť všetky služby súčasne, čo prakticky nie je možné. Z tohto dôvodu je potrebné nájsť riešenia, pri ktorých optimálne plnenie vybranej služby síce bude redukovať fungovanie a plnenie ostatných ekosystémových služieb, ale nebude ohrozená stabilita krajiny. Preto je aktuálne hľadať možnosti poľnohospodárskej výroby pri využívaní trávnych porastov a ich vplyv na ostatné zložky ekosystému využívaného územia.
V Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - Výskumnom ústave trávnych porastov a horského poľnohospodárstva ((VÚTPHP) sa problematikou výskumu trávnych porastov zaoberáme viac desaťročí. Venujeme sa výskumu porastov na základe terénneho prieskumu a odberu vzoriek trávnych porastov, pôdy a následnej analýze stavu porastov a hodnoteniu ich floristickej skladby, produkčnej účinnosti, bonity, výživnej hodnoty, kvality a manažmentu ich využívania (kosenie, pasenie zvierat v podhorských oblastiach, aj v silvo-pastorálnom prostredí a hodnoteniu vplyvu pasenia zvierat na celkovú krajinotrvorbu).
Organizované pasenie zvierat umožňuje efektívnym spôsobom využívať produkciu trávnych porastov pri súčasnom udržiavaní ekostability krajiny, čo prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju podhorských a horských regiónov. Marginálne výrobné podmienky sú popritom faktorom prispievajúcim k zvýšeniu dôrazu na mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva, v rámci ktorých má začlenenie chovu hospodárskych zvierat do komplexu krajinotvorby nenahraditeľné miesto. Pasienkový systém chovu zvierat na poloprírodných trávnych porastoch umožňuje primeranú intenzitu výroby pri pozitívnom pôsobení zvierat na celkový ráz krajiny.

Celý článok Ing. Zuzany DUGÁTOVEJ a Ing. Mariany JANČOVEJ, PhD. z Odboru horských systémov a techniky, NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down