30.03.2023 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trávne porasty pre zabezpečenie výživy oviec

Trávne porasty sú významnou zložkou životného prostredia, plnia produkčnú, ekologickú aj kultúrnu službu v krajine. V chove oviec je ich primárnou funkciou zabezpečenie výživy. Fytomasa porastov zaisťuje pasúcim sa zvieratám základné a špecifické živiny, poskytuje bohatý obsah vitamínov a minerálnych látok.

Floristické zloženie a štruktúra porastu významne ovplyvňujú jeho kvalitatívne parametre a následne produkciu chovaných zvierat. Optimálne zloženie kvalitného pasienkového porastu pozostáva z 50 až 60 % tráv, 20 až 30 % ďatelinovín a 10 až 30 % ostatných bylín. Trávy obsahujú menej dusíkatých a minerálnych látok a viac vlákniny a cukrov. Ďatelinoviny svojim zastúpením v poraste zlepšujú obsah dusíkatých látok, vápnika, fosforu a účinných látok rovnako ako byliny.
Byliny patria do mnohých čeľadí, podľa chemického zloženia a vplyvu na výživu zvierat ich rozdeľujeme na hodnotné byliny, menejcenné byliny a toxické byliny. Majú veľmi širokú škálu pôsobenia na tráviace procesy, pretože obsahujú aktívne látky (produkty rastlinnej látkovej premeny), ktoré z chemickej stránky patria k rôznym skupinám a každá pôsobí na organizmus iným spôsobom. Mnohé zo zastúpených ďatelinovín a bylín v pasienkovom poraste zabezpečujú terapeutickú funkciu porastov - oficinálnosť (liečivé účinky) a medonosnosť. Starostlivosti o trávne porasty je potrebné venovať adekvátnu pozornosť, pretože produkcia porastov a ich kvalita závisia nielen od floristického zloženia, stanovištných podmienok, ale aj od manažmentu obhospodarovania.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. ZUZANY DUGÁTOVEJ a kol. z NPPC - VÚRV - Ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down