Trendy v konštrukcii miešacích kŕmnych vozov

Používanie miešacích kŕmnych vozov, predovšetkým v chovoch dojníc, má svoj úzky súvis so zabezpečovaním požiadaviek na vyrovnanú kŕmnu dávku pre túto kategóriu hospodárskych zvierat. Aktuálne ponúkané mechanizačné prostriedky pre uvedenú oblasť využitia dokážu pripraviť a podávať kŕmnu dávku tak, aby zvieratám zabezpečila vysoký príjem sušiny a energie s najlepšou možnou stráviteľnosťou. Sú vyrábané s rôznym objemom ložného priestoru a možno v nich kvalitne namiešať aj menšie množstvá krmiva. Oproti stacionárnym miešacím a zakladacím systémom sú investične menej náročné a hlavne sú flexibilnejšie.

Dostupné literárne zdroje uvádzajú, že u kategórie dojníc s vysokou úžitkovosťou je pre využitie ich genetického potenciálu veľmi dôležitým faktorom práve kŕmna technika, ktorá musí vychádzať z fyziologických potrieb zvierat a súčasne nesmie narušiť rovnováhu ich bachorovej mikroflóry. V chovateľskej praxi sa pri kŕmení dojníc už niekoľko rokov presadzuje kompletná zmesná kŕmna dávka TMR (Total Mixed Ratio), pre ktorú je charakteristické to, že je do nej zaradené všetko to, čo je dojnicami skrmované. Zavedenie miešacích kŕmnych vozov (MKV) do praxe a hlavne využívanie TMR prinieslo chovateľom viaceré výhody, ako napr.:

–       pri používaní MKV sa výrazne znižuje spotreba živej ľudskej práce, skracuje sa čas potrebný na kŕmenie a celý proces kŕmenia je možné presne riadiť a mechanizovať,

–       skrmovaním optimálne zostavených kŕmnych dávok sa výrazne obmedzí vznik zažívacích ťažkostí u dojníc a maximalizuje sa spotreba sušiny a tým aj mliečna úžitkovosť,

–       dokonale premiešaná zmesná dávka nedovoľuje zvieratám selektovať jednotlivé zložky krmiva zo zakladanej zmesi,

–       kompletná TMR zabezpečuje stály priebeh fermentácie v bachore, čo zlepšuje využitie a produkčný účinok krmív, ako aj jednotlivých živín.

Celý článok v RN č.50

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *