Trendy v konštrukcii postrekovačov

Súčasné legislatívne požiadavky na ekologicky priaznivejšie používanie pesticídov si vyžadujú neustále zdokonaľovanie strojov na ochranu rastlín. Dôležitou potrebou sa javí zlepšenie technických prostriedkov využívaných pri ochrane rastlín v zmysle ekologickej, prevádzkovej a spotrebiteľskej bezpečnosti.

Pri konštrukcii strojov na ochranu rastlín sú preto navrhované riešenia umožňujúce znižovať dávky pesticídov a zvyšovať ich účinnosť pracujúce na princípoch injekčného dávkovania pesticídov a s podporou vzduchu. Široké uplatnenie elektronických prvkov integrovaných na báze GPS a D-GPS umožňuje precíznu prácu postrekovačov v systémoch presného poľnohospodárstva.

Podľa veľkosti plochy, ktorú farma obhospodaruje, ako aj sortimentu pestovaných plodín si v súčasnosti môže poľnohospodár vybrať z niekoľkých typov postrekovačov – nesené, návesné a samohybné s vlastným energetickým zdrojom.

Viac v RN č. 6

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *