18.12.2015 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy v lesníckej technike na príklade harvesterov

Úvodom článku treba povedať, že rozvoj v rôznych vedných oblastiach sveta ako poľnohospodárstva, lesníctva, stavebníctva, strojárenstva a energetiky jednoznačne stále napreduje. Nesmieme zabúdať, že súčasný vývoj techniky vo svete smeruje k neustálemu zdokonaľovaniu a uplatňovaniu nových mechanických a elektronických prvkov vrátane prvkov využívajúcich polohovú orientáciu. Našim cieľom je v prvom rade sledovanie vývojových trendov v oblasti stavebnej činnosti a lesného hospodárstva. Získané poznatky prenášame počas vyučovacích procesov študentom.

Stavebná činnosť patrí popri poľnohospodárstve, lesníctve a doprave medzi najstaršie ľudské činnosti. Jednotlivé odvetvia činnosti nemožno od seba úplne oddeliť, pretože vybraný stroj napríklad rýpadlo, respektíve traktor sa objavuje ako v poľnohospodárstve tak aj v lesníctve a nepochybne v stavebníctve. Rozvoj stavebných postupov, metód a strojov napredoval popri rozvoji poľnohospodárskej a lesnej techniky. Netreba však zabúdať na základnú požiadavku všetkej techniky a strojov, pretože podliehajú certifikácii a bezpečnosti. Bezpečnosť popri modernizácii a výkonových parametroch mechanizácie zohráva čím ďalej tým viac jej neoddeliteľnú súčasť. Stáva sa dôležitou hlavne pre zákazníkov a tým pádom aj pre samotných výrobcov a distribútorov techniky. Prvotné stroje boli poháňané ručne respektíve konským záprahom, následne po príchode parných strojov sa uvádzali do prevádzky pre samojazdné stroje a mechanizmy. Boli mechanicky riadené a pre dané obdobie spĺňali požiadavky trhu. Pohon stroja, násad, výložníka alebo pracovného zariadenia bol riešený mechanickými prevodmi, teda ozubenými kolesami, lanami, kladkami a závesmi. Niektoré súčasti strojovej techniky pohonu sa používajú až dodnes. Potreba zákazníka však časom stúpala a nastalo obdobie zavedenia hydrauliky, čo umožnilo získať nové a výkonné stroje, ich plynulejšie a jemnejšie ovládanie, ich flexibilitu a pod.

Celý článok v RN č. 52

Spracované z dostupných zdrojov

doc. Ing. JÁN KOVÁČ, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

doc. Ing. JÁN  JOBBÁGY, PhD., SPU v Nitre

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down