13.03.2014 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tri krajiny už splnili ciele pre obnoviteľné zdroje do roku 2020

Odhady podielov obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v energetickom mixe potvrdzujú, že trojica krajín – Bulharsko, Estónsko a Švédsko - svoje ciele dosiahla v značnom predstihu. Zaostávajúce štáty by mohli využiť napríklad mechanizmy spolupráce.

Členské štáty EÚ si na pozadí stratégie Európa 2020 a na základe smernice 2009/28/ES stanovili národné ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie do konca tejto dekády. V prípade Slovenska je to 14 %. Zohľadňovali sa pritom odlišné počiatočné pozície, potenciál a tiež výkonnosť ekonomiky, čím sa individuálne záväzné ciele pohybujú od 10 do 49 %.

Trojica krajín – Bulharsko, Estónsko a Švédsko - svoje ciele dosiahla v značnom predstihu.

Podľa odhadov Eurostatu dosiahol v roku 2012 podiel energie z OZE v rámci 28-člennej Európskej únie úroveň 14,1 %.  V roku 2004, odkedy sa tieto údaje v databáze sledujú, bol podiel OZE na úrovni 8,3 %. Objem energie zo zelených zdrojov rastie vo všetkých členských krajinách.

„Európa je na správnej ceste: keď obnoviteľné zdroje stúpajú, energetická závislosť klesá. Držme sa tohto smeru,“ reagovala eurokomisárka pre klímu Connie Hedegaard na zverejnené údaje Eurostatu.

Najvýraznejší vzostup v sledovanom období zaznamenalo Švédsko, ktoré už dosiahlo nadpolovičný podiel OZE v energetickom mixe. V roku 2004 mali podiel necelých 39 %, pričom si stanovili cieľ 49 %. Približne 11,5 % nárast sa zaznamenal aj v prípade Dánska.

Krajiny ako Malta, Luxembursko, Holandsko, Írsko, Británia či Francúzsko, čaká ešte dlhá cesta kým sa k svojmu cieľu prepracujú. Napríklad Holandsko si stanovilo rovnaký cieľ ako Slovensko. V roku 2004 bol podiel OZE v Holandsku len 1,9 %, zatiaľ čo na Slovensku to bolo 5,3 %. Údaje za rok 2012 sú pri oboch krajinách značne odlišné – 4,5 % v Holandsku a 10,4 % na Slovensku.

Mierne odlišné údaje za rok 2012 zverejnil vo februári EurObserv´ER vo svojej výročnej správe o stave OZE v Európe, v ktorej sleduje energetické, socio-ekonomické i investičné indikátory reflektujúce dynamiku v tomto sektore. Z nich vyplýva, že podiel OZE vo vtedajšej EÚ-27 bol v danom roku 14 % a v prípade Slovenska 10,6 %. Aj u nich sa však potvrdilo, že spomínaná trojica členských štátov už svoje ciele naplnila. (EurActiv)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down