02.04.2024 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trvalé trávne porasty v podhorských oblastiach

Trvalé trávne porasty v podhorských oblastiach sú zložité, zmiešané a pestré spoločenstvá tráv, ďatelinovín a iných dvojklíčnolistových druhov rôznych čeľadí, ktoré sa udržujú pravidelným využívaním. Majú vysokú produkčnú schopnosť, pretože zmiešané spoločenstvo komplexnejšie využíva pôdny priestor k príjmu vody, živín i nadzemný priestor na zachytenie slnečnej energie.

Trávne porasty ako objemové krmivo sú významnou zložkou krmovinovej základne v chove hospodárskych zvierat a významne ovplyvňujú produkciu a kvalitu živočíšnych produktov. V podmienkach horských a podhorských oblastí produkcia závisia v značnej miere od úrovne adekvátnych opatrení. Pravidelným a správnym dodržiavaním základných pratotechnických opatrení sa zabezpečí priaznivé floristické zloženie a tým aj požadovaná úroda a kvalita trávnych porastov.

Adekvátne opatrenia

Prvým a najdôležitejším mechanizačným zásahom na jar je bránenie, ktoré nahrádza smykovanie. Používajú sa najmä prstové brány, ktoré majú aj odburiňujúci účinok, prevzdušňujú mačinu, vyrovnávajú povrch pasienkov, rozhŕňajú mraveniská a aj exkrementy pasených zvierat z predchádzajúcej sezóny.
K ďalším dôležitým pratotechnickým opatreniam trávnych porastov patrí ich využívanie v optimálnom termíne. Trvalé trávne porasty využívame kosením alebo pasením, ale za najvhodnejšie sa považuje striedavé využitie. Pri využívaní rozhodujú aj ďalšie činitele, a to frekvencia a termín využívania. Termín využívania vplýva na úrodu sušiny, obsah živín, stráviteľnosť organickej hmoty, respektíve na chutnosť a tým aj na množstvo prijatého krmiva.
Pri kosení odporúčame v úžitkových rokoch prvú kosbu vykonať najneskôr do začiatku klasenia dominantných druhov tráv (začiatok butonizácie ďateliny lúčnej). V tomto období je síce úroda sušiny nižšia, ale kvalitnejšia s vyšším obsahom organických a minerálnych látok a nižšou vlákninou. Po tomto období sa porasty dostávajú do fázy kvitnutia, v ktorom narastá koncentrácia vlákniny a zhoršujú sa ich kvalitatívne parametre. Druhú kosbu je potrebné uskutočniť po uplynutí 5 - 6 týždňov, po ďalších 8 týždňoch (podľa priebehu poveternostných podmienok a stavu porastu) sa otvorí priestor pre tretiu kosbu alebo jesenné dopásanie. Ak sa v letných mesiacoch vyskytne nedostatok zrážok a vysoké teploty, môže nastať situácia, kedy sa vykoná jedna kosba na jar. Neskôr potom bude možné vykonať ďalšiu kosbu (koncom augusta, začiatkom septembra) alebo porast prepásť.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. ZUZANY DUGÁTOVEJ a Ing. VLADIMÍRY VARGOVEJ, PhD. z NPPC - VÚRV - Ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down