02.01.2020 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Účinky doplnkových látok na zdravie zvierat

Doplnkové látky (kŕmne aditíva) sú špecificky účinné látky, ktoré pri skrmovaní vo vhodnom množstve priaznivo ovplyvňujú vlastnosti krmív, živočíšnych produktov a zdravie zvierat.

Popri znižovaní ukazovateľov chorobnosti a úhynu by mali pôsobiť stimulačne na rast, zvyšovanie prírastkov živej hmotnosti, znižovanie spotreby krmiva, čo podmieňuje zlepšenie ekonomiky chovu. Účinné látky musia byť hygienicky nezávadné. Nemôžu zanechávať rezíduá v živočíšnych tkanivách a pri ich použití by nemalo dochádzať ku skríženej rezistencii na antibiotiká požívané pri liečení človeka. Kŕmne aditíva rozdeľujeme podľa ich účinku na:

  • technologické aditíva: ovplyvňujú technologické vlastnosti krmív, nemusia priamo vplývať na nutričné charakteristiky krmiva. Zlepšujú manipulovateľnosť krmiva (tmelové, gélové a konzervačné látky);
  • aditíva zlepšujúce senzorické vlastnosti krmív: vyššia chutnosť, stimulácia žravosti;
  • nutričné aditíva: dopĺňajú živiny (vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny);
  • zootechnické aditíva: umožňujú efektívnejšie využitie živín prítomných v kŕmnej dávke - týmto spôsobom zlepšujú celkový zdravotný stav zvierat a ich úžitkovosť (pufre, silážne inokulanty, aniónové soli, látky modelujúce bachorové prostredie a zlepšujúce stav sliznice tráviacej sústavy a pod.).

Fyziologické procesy odohrávajúce sa v organizme zvierat podliehajú zákonitostiam, ktoré je nutné rešpektovať, dajú sa využiť, nie je možné ich však zmeniť. Obohatenie kŕmnej dávky prírodnými substanciami môže pozitívne ovplyvniť nielen zdravotný stav zvierat, fyziologické, biochemické, imunologické a mikrobiologické parametre, ale aj kvalitu produktov (mäsa, mlieka, vajec).

Viac sa dočítate v príspevku doc. Márie Chrenkovej, PhD. a Ing. Ľubice Chrastinovej, PhD. z NPPC – VÚŽV Nitra – Odboru výživy v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 1.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down