18.03.2021 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V agrorezorte sa pre pandémiu upravia niektoré práva a povinnosti

Administratívna záťaž podnikateľov by sa pre pandémiu nového koronavírusu mala obmedziť. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

BRATISLAVA. Právnu normu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "V rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa v súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, orgánov dozoru, kontroly, ako aj samotného ministerstva, ktoré nebolo možné zabezpečiť v potrebnom rozsahu, respektíve v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi," priblížilo ministerstvo.
V situácii, keď je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, a keď je obmedzená sloboda pohybu a právo uskutočňovať hromadné podujatia, je podľa MPRV potrebné obmedziť aj administratívnu záťaž podnikateľov podliehajúcich kontrole verejného skladu a kontrole množstva tovaru.
"Zároveň sa tým zohľadňujú aj opatrenia v štátnej správe, ktoré sú zamerané na obmedzenie pohybu zamestnancov najmä pri zahraničných a domácich služobných cestách. Z tohto dôvodu sa navrhuje nevykonať kontrolu verejného skladu a kontrolu množstva tovaru, ak je vyhlásený, alebo ak trvá výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia," priblížil v dôvodovej správe agrorezort.
V tejto situácii je podľa MPRV pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, napríklad, ak z dôvodu obmedzeného pohybu nebolo možné zabezpečiť externých pracovníkov, pretože vzhľadom na špecifiká lesnej výroby a jej sezónnosť sú práce obhospodarovateľmi lesov zväčša vykonávané externými firmami a pracovníkmi.
"Z hľadiska zabezpečenia celoživotného vzdelávania odborne spôsobilých osôb v lesnom hospodárstve nemožnosť vykonania overenia týchto spôsobilostí, respektíve nemožnosť zúčastniť sa na preškoleniach, môže v niektorých prípadoch znamenať stratu tejto spôsobilosti a následne aj stratu zamestnania, čo by malo negatívne sociálne dosahy na tieto osoby vrátane ich rodín," vysvetlilo ministerstvo.

/tasr/

Pridaj komentár

Napísať odpoveď pre Július Habovštiak Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Komentáře k článku

  1. Kedy konečne novinári zájdu za pánom ministrom a vypovedajú ho ako chce pomôcť podnikateľom , ktorý máme aj výrobné a spracovanie mlieka, ale rok niet komu predávať, lebo turistika nefunguje. Každé ministerstvo už koľkým svojím pomohlo ale naše, za celý rok nevyplatilo nikomu ani len jedno euro. To čakajú kým skrachujeme?me a novinári ešte o tejto téme ani slovo.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down