V Hannoveri rozdávali medaile za inovácie

Ukázať budúcnosť poľnohospodárstva bolo cieľom svetového veľtrhu EuroTier, ktorý sa konal od 15. do 18. novembra na výstavisku v nemeckom Hannoveri.

Do súťaže o najlepšie inovatívne výrobky sa prihlásilo 251 produktov zo 167 firiem. Odbornou komisiou, ktorá bola zostavená z 26 nezávislých vedcov, výskumných pracovníkov a konzultantov, bolo v rámci živočíšnej výroby udelených 21 strieborných a 4 zlaté medaile. Komisia, menovaná DLG (nemeckou poľnohospodárskou spoločnosťou), na základe prísnych kritérií stanovila aj víťaza Innovation Award. A ktoré z exponátov získali zlato?

Jednu zo zlatých medailí získala spoločnost Förster-Technik so sídlom v nemeckom Engene, ktorá do Hannoveru priviezla systém pre odhalenie zdravotného stavu teliat – Smart Calf Systém. Takzvaný Smart Calf systém ponúka komplexný rad modulov pre sledovanie teliat nepretržite po celý deň, na základe príjmu mlieka a vody. Systém podporuje tiež elektronickú identifikáciu zvierat a ich lokalizáciu v stáde. Modul „Smart mliečna napájacia stanica“ štandardne identifikuje zviera podľa čipu na obojku a podá mu mliečnu kŕmnu zmes podľa krivky potreby.
Cucák je umiestnený na pohyblivom ramene, ktoré sníma aktivitu teľaťa a poskytuje údaje na vyhodnotenie. Údaje o zoslabenom správaní na cecku sú vyhodnocované v centrálnom počítači, ku ktorému je možný diaľkový prístup, ideálne pomocou tabletu alebo mobilného telefónu. Rovnako na module „Smart vodná napájacia stanica“ je plná automatika a sledovanie spotreby napájacej vody. Pokiaľ je zviera systémom vyhodnotené ako potenciálne problémové, rozbliká sa červená LED dióda na obojku a obsluha ho môže okamžite vyhľadať. Výstupy sú programom usporiadané do prehľadnej grafickej podoby a zaručujú tak komfortný prístup, zhodnotenie i ovládanie.

Tablet PiggyCheck jednoducho váži ošípané v koterci tak, že chovateľ ho na ne namieri a vlastne vyfotografuje, a tak môže zvieratá dobre vytriediť. Do databázy výrobku sa postupne nahrávajú údaje, včítane dát zistených neskôr na bitúnkoch. Na základe týchto informácií sa chovateľ môže rozhodnúť zmeniť napríklad systém kŕmenia alebo dokonca genetiku vykrmovaných ošípaných. Za tento inteligentný softwér pre bezkontaktné stanovenie hmotnosti ošípaných získala zlatú medailu nemecká spoločnosť spoločnosť Meie-Brakenberg GmbH & Co. KG Extertal.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 49.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *