27.06.2023 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Oponiciach sa viac darilo českým oráčom

Súčasťou 12. ročníka Celoslovenských dní poľa (CDP) bola aj tradičná súťaž v orbe dvojzáprahmi jednoradličným pluhom. Zúčastnilo sa jej šesť oráčov so svojimi štvornohými pomocníkmi.

Pravidelnými účastníkmi tejto súťaže v predchádzajúcich ročníkoch boli oráči zo susednej Českej republiky, ktorí nesklamali ani v tomto roku. Zo Žarošic prišiel Oskar Sněhota, ktorý patrí k viacnásobným účastníkom súťaže v orbe a nechýbal ani František Dobrovolný z Újezdu u Brna, ktorý už tiež oral na viacerých z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Slovenských oráčov v súťaži zastupovali Ľubomír Chromec z Turčianskych Kľačan, Jozef Halás z Farmy Podolie, Martin Puvák z Cerova a Lukáš Šulák zo Šintavy. 

Pozemky pre súťažiacich oráčov boli tradične namerané deň vopred podľa Pravidiel súťaže v orbe dvojzáprahmi, ktoré už v prechádzajúcich rokoch boli pre furmanské súťaže v orbe pripravené Slovenskou spoločnosťou pre orby (SSpO). Každý súťažiaci dvojzáprah mal zorať pozemok s rozmermi 10 x 30 m. Aj keď pravidlá obsahujú aj údaj o čase, v rámci ktorého má byť orba vykonaná, už v úvode pri otvorení súťaže bolo dohodnuté, že čas orby nebude dôležitý, ale rozhodujúcimi ukazovateľmi pre hodnotenie výsledkov orieb budú najmä kvalitatívne parametre uvedené v Pravidlách súťaže v orbe dvojzáprahmi. K nim pribudol ešte jeden ukazovateľ, a tým bola hĺbka orby, stanovená na minimálne 15 cm. Podľa vypracovaných pravidiel bol súťažný pozemok rozdelený na dve časti, z ktorých prvá (ľavá strana pozemku) bola oraná spôsobom „do skladu“ a druhá (pravá strana) „do rozoru“.

Organizátori podujatia sa snažili uľahčiť prácu tak pre súťažiacich oráčov, ako aj pre ich štvornohých pomocníkov na súťažných pozemkoch tým, že ich pomerne výdatne zavlažili, aby sa dalo ľahšie orať. Nakoniec ešte aj v noci a ráno v deň súťaže zapršalo, takže pôda bola vhodná pre súťažnú orbu a okrem jedného súťažiaceho, ostatní oráči svoje pozemky úspešne zorali.

Po ukončení orieb boli na základe stanovených súťažných pravidiel spracované výsledky, podľa ktorých sa najlepšie pri orbe darilo súťažiacemu na pozemku č. 6, ktorým bol Oskar Sněhota. Za svoju prácu získal najvyšší počet bodov a vyoral si prvé miesto. Ako druhý sa umiestnil oráč František Dobrovolný, ktorý oral na pozemku č. 3. Tretím v poradí bol Ľubomír Chromec, ktorý oral na pozemku č. 2. Ostatní oráči svorne obsadili štvrté miesto. Všetci súťažiaci oráči boli ocenení knihou z vydavateľstva Profi Press a Pamätnou plaketou, ktorá im bude pripomínať 12. ročník CDP. Prví traja oráči boli ocenení aj Diplomom za umiestnenie podľa toho, na ktorom mieste v súťaži skončili.

Okrem súťaže v orbe dvojzáprahmi sa na CDP uskutočnili aj ukážky orby traktormi - veteránmi, ktorých sa zúčastnili Juraj Sulan z Mane, Peter Vaško z Piešťan a Jan Ješko z Maduníc. Na druhý deň plánované ukážky poľných prác sa, žiaľ, z dôvodu výrazne zhoršeného počasia už nemohli uskutočniť.

Všetkým súťažiacim za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na súťaž, ako aj za kvalitne prevedenú orbu, patrí úprimné poďakovanie a žiada sa vysloviť presvedčenie, že orby zostanú pevnou súčasťou aj ďalších ročníkov Celoslovenských dní poľa.

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down