06.05.2014 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Verejný odpočet organizácií MPRV SR za rok 2013

Verejné odpočty rozpočtových a príspevkových organizácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2013:

20. mája - utorok
08.30     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky
Bratislava, MPRV SR, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie), Dobrovičova 12
10.00     Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Bratislava, MPRV SR, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie), Dobrovičova 12
10.00     Pôdohospodárska platobná agentúra
Bratislava, MPRV SR, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie), Dobrovičova 12
12.00     Štátny veterinárny a potravinový ústav
- Veterinárny a potravinový ústav Bratislava
- Veterinárny ústav Zvolen
- Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
- Veterinárny a potravinový ústav Košice
Bratislava, MPRV SR, zasadačka Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, miestnosť č. 32 (prízemie), Dobrovičova 12

21. mája - streda
09.30     Centrum výskumu rastlinnej výroby
Lužianky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
10.40     Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Lužianky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
11.40     Centrum výskumu živočíšnej výroby
Lužianky, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
13.00     Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky
Lužianky, Národné poľnohospodárske a potravinové centrum,
Lužianky, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra,
zasadačka 1. poschodie, Hlohovecká 2

23. mája - piatok
09.00     Národné lesnícke centrum
Zvolen, NLC Zvolen, zasadačka, T. G. Masaryka 22
10.30     Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton

27. mája - utorok
09.30     Výskumný ústav potravinársky
Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
10.40     Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
11.45     Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova
13.15     Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
Bratislava, Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down