09.06.2016 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Verejný odpočet ŠVPS SR 2015 v reči čísel

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) robila verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2015. Výročnú správu tejto rozpočtovej organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Z výsledkov kontrol vykonaných v chovoch hovädzieho dobytka sa najčastejšie nedostatky týkali vedenia záznamov (nedostatky v identifikácii a v individuálnom registri, pasoch, chyby pri nahlasovaní narodenia, smrti, presunov, chybné podávanie liekov), neplnenia požiadaviek na personál, nedostatočného výživného a zdravotného stavu zvierat a nevhodných podmienok ustajnenia (ostré hrany a výčnelky, škodlivé použité materiály). V chovoch ošípaných sa zistili nedostatky týkajúce sa neohlásenia činnosti, vedenia záznamov, požiadaviek na personál (poučenie osôb), prístupu ku krmivu a vodnému zdroju a aj podmienok ustajnenia (škodlivé materiály). Zistenia v chovoch bojlerových kurčiat súviseli najmä s vedením dokumentácie. V chovoch oviec a kôz sa nedostatky dotýkali najmä nesúladu v súvislosti s identifikáciou, uchovávania dokladov, vedenia záznamov, chýbajúceho poučenia osôb manipulujúcich so zvieratami a nevyhovujúcich ustajňovacích priestorov.

Identifikácia a registrácia zvierat

  • Hovädzí dobytok (HD): Veterinárni inšpektori v roku 2015 skontrolovali 1 272 chovov HD z celkového počtu registrovaných chovov. K 1.1.2015 bolo v SR evidovaných 477 624 kusov živého HD v 23 920 chovoch. Vykonaných bolo 1 276 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 57 následných kontrol. Z počtu 134 034 kusov HD bolo skontrolovaných 60 820 zvierat. Na odstránenie zistených nedostatkov boli v 250 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 9 348 zvierat a v 30 prípadoch boli uložené pokuty.
  • Ošípané: Inšpektori vykonali 259 úradných kontrol, zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 254 chovoch a 12 následných kontrol. Z celkového počtu 99 564 kusov ošípaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 21 649 kusov, pri následných kontrolách 258. Na základe zistených nedostatkov boli v 40 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 1 057 kusov ošípaných a v 9 prípadoch príslušná RVPS uložila pokutu.
  • Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov bolo vykonaných 494 kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 505 chovoch a 38 následných kontrol. Z celkového počtu 74 904 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 23 183 kusov. Na základe výsledkov týchto kontrol a zistených nedostatkov boli v 69 chovoch uložené opatrenia na ich odstránenie, ktoré sa týkali 2 003 zvierat a v 10 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu.

Celý článok bude uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down