17.01.2020 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vidiecka platforma: Nesúhlasíme s tým, ako sa majú pozemkové úpravy uskutočňovať

Zástupcovia občianskych združení (OZ) Vidiecka platforma, Spolok farmárov Slovenska, Gazdovský spolok Hont-Tekov vyhlasujú, že pozemkové úpravy sú potrebné a dôležité na to, aby sa usporiadalo vlastníctvo a užívanie pôdy. Nesúhlasia však s tým, ako sa majú pozemkové úpravy uskutočňovať. Informovala o tom Vidiecka platforma.

Pôda na Slovensku je podľa OZ extrémne rozdrobená a je potrebné uskutočniť pozemkové úpravy, ktoré by umožnili jednoduchší prístup k pôde vlastníkom a roľníkom, ktorí na nej chcú hospodáriť.
"Nesúhlasíme však s tým, ako sa majú pozemkové úpravy uskutočňovať. Štát neodstránil chyby, ktoré sa urobili pri Registroch obnovenej evidencie pôdy (ROEP) a takéto chybné ROEP-y majú byť základom pre vykonávanie pozemkových úprav. Krivdy, ktoré sa udiali, budú pozemkovými úpravami prekryté a ukrivdení vlastníci sa k svojej pôde už nikdy nedostanú. V novelizačnom bode 69, v paragrafe 14, odsek 8 sa má zákonom stanoviť prednostné právo nájmu doterajších nájomcov na poľnohospodársku pôdu aj po pozemkových úpravách. Takže jeden z hlavných cieľov pozemkových úprav, teda ľahšia dostupnosť a slobodné nakladanie vlastníkov so svojím majetkom nebude možné," zdôraznili zástupcovia občianskych združení.
Ak je v konaní o pozemkových úpravách viac ako 20 účastníkov, podľa OZ nestačí informovať vlastníkov o pozemkových úpravách verejnou vyhláškou. "Štát je povinný písomne informovať vlastníka o skutočnosti, že sa akokoľvek bude manipulovať s jeho majetkom a nezáleží na tom, koľko je účastníkov konania. Aj keď je 150 účastníkov konania. V Ústave SR má každý občan zaručenú ochranu svojho vlastníctva, čo tento návrh zákona v novelizačnom bode 29, paragraf 8 nerešpektuje," zdôraznili občianske združenia.
"Tiež vnímame negatívne skutočnosť, že novela zákona 330 z roku 1991 novelizuje aj iné zákony. Konkrétne zákon 162 z roku 1995 katastrálny zákon a zákon 504 z roku 2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov," podčiarkli zástupcovia občianskych združení.
Štát podľa nich neupravil zákonom ani ďalšie nakladanie s pôdou v dedičských konaniach. Pôda sa bude ďalej deliť a drobiť a obrovské peniaze vynaložené na pozemkové úpravy budú vyhodené. "Po niekoľkých rokoch hrozí, že budeme mať rovnakú situáciu ako teraz – pôda bude znovu rozdrobená. Je potrebné nastaviť pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať pri dedičských konaniach po pozemkových úpravách," podčiarkli občianske združenia.
Upozornili zároveň, že prezidentka SR sa ako jediný ústavný činiteľ postavila zodpovedne k tomuto protiústavnému zákonu a pozastavila svojím právom veta jeho platnosť.
Zástupcovia občianskych združení vítajú snahu štátu, aby sa konečne začali robiť pozemkové úpravy, ale takéto zásadné zásahy do vlastníctva a usporiadania pôdy sa musia robiť v súlade s platnou legislatívou a hlavne nesmú odporovať právam vlastníkov zakotvených v Ústave SR.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down