21.02.2014 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vidiecky cestovný ruch je príležitosť

Rozvoj podnikania v cestovnom ruchu na vidieku je jednou z príležitostí na vytváranie pracovných miest, využitie prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj pre odbyt domácich poľnohospodárskych produktov a regionálnych špecialít.

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo svojom území si za prioritu zvolila aj väčšina miestnych akčných skupín, implementujúcich prístup LEADER na Slovensku. Jednou z nich je aj Miestna akčná skupina Zlatá cesta, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja v okresoch Banská Štiavnica a zahŕňa územie 31 obcí. Región  a územie Zlatej cesty, ako vyplynulo aj z  viacerých analýz a rozborov, je predurčené na tvorbu podnikateľských zámerov pre vidiecku turistiku a agroturistiku ako doplnkovej formy podnikania k väčším infraštruktúrnym projektom , ktoré už na tomto území úspešne fungujú a vytvárajú priestor pre rozvoj ďalšej výroby a služieb.

V rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie Programu rozvoja vidieka SR realizovala MAS Zlatá cesta v spolupráci s Európsko – slovenským združením agroturizmu a turizmu (EZAT) workshop pod názvom „Podpora rozvoja vzdelávania pre oblasť diverzifikácie podnikania v rámci MAS Zlatá cesta“, ktoré bolo určené pre zástupcov verejného a súkromného sektora z územia MAS Zlatá cesta a zaoberajú sa problematikou vidieckej turistiky, agroturistiky a inými formami diverzfikácie podnikania na vidieku. Medzi hlavné úlohy EZAT patrí všestranne rozvíjať celoslovenskú a regionálnu spoluprácu v oblasti rozvoja cestovného ruchu a agroturizmu, ako aj zabezpečovať marketingové aktivity a odborné podujatia za účelom podpory regionálneho rozvoja a vidieckej zamestnanosti. Vzhľadom k uvedeným úlohám EZAT zabezpečil pre toto podujatie špičkových odborníkov a kvalifikovaných lektorov.

Podrobné informácie o podujatí a jeho záveroch zverejnil EZAT na svojej stránke www.agroturizmusslovakia.sk/workshopy/LEADER MAS Zlatá cesta.

Celý článok si môžete prečítať v nasledujúcom vydaní Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down