Vinohradnícke a sadovnícke traktory

Traktor predstavuje pre každého farmára základný energetický prostriedok, bez ktorého nemožno v súčasnosti hospodáriť. Ak ešte prednedávnom musela jedna základná univerzálna konštrukcia uspokojiť požiadavky širokého spektra užívateľov od poľnej rastlinnej výroby, cez oblasti pestovania špeciálnych kultúr, až napríklad po živočíšnu výrobu, v posledných rokoch sa na základe snaženia výrobcov traktorov viac reagovať na požiadavky praxe, ako aj neustáleho technického a technologického vývoja, začali objavovať univerzálne traktory s konštrukčnými úpravami (rôzne úspešnými) pre špeciálne výrobné odvetvia.

Traktory určené pre nasadenie vo viniciach a v ovocných sadoch pracujú vo veľmi podobných podmienkach, a preto medzi „vinohradníckymi a sadovníckymi“ modelmi nie sú nejako výrazné rozdiely. Od klasických univerzálnych traktorov sú však tieto „špeciály“ na prvý pohľad opticky odlišné predovšetkým svojou veľkosťou. Z laického pohľadu by sa dalo povedať, že to sú zmenšené modely univerzálnych traktorov. V skutočnosti však ide o modely vyrábané s cieľom maximálneho prispôsobenia pracovným podmienkam, v ktorých budú nasadzované. Sú to rozmerovo síce „malé“, ale v mnohých prípadoch technicky vysoko vyspelé stroje. Čím sa teda vinohradnícke a sadovnícke traktory vyznačujú, resp. akými vlastnosťami by mali disponovať?

Viac v RN č. 31

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *