05.06.2014 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vláda schválila legislatívu pre eurofondy v novom programovom období

Nastaviť a upraviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy zavádzania fondov Európskej únie (EÚ) v SR v novom programovom období 2014 až 2020 má zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jeho návrh dnes schválila vláda, definitívne o ňom rozhodne Národná rada (NR) SR.

Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania príspevkov z eurofondov, základné princípy riadenia a kontroly a procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti.
Hlavným gestorom eurofondov bude Úrad vlády (ÚV) SR ako centrálny koordinačný orgán, spolugestormi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za oblasť poľnohospodárskych fondov a Ministerstvo financií (MF) SR za oblasť finančného riadenia a vládneho auditu.
Súčasťou návrhu sú aj novely súvisiacich právnych predpisov. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite upravuje ustanovenia súvisiace s kontrolou poskytovaných finančných prostriedkov z eurofondov na roky 2014 až 2020. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva obsahuje úpravu poskytovania pomoci a podpory z fondov EÚ relevantnú pre programové obdobie 2007 až 2013. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa novelizuje z dôvodu zmeny finančných tokov a efektívnejšieho čerpania prostriedkov EÚ v novom programovom období.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. novembra 2014 s výnimkou niektorých ustanovení súvisiacich s vyrovnaním finančných vzťahov a správou pohľadávok, ktoré by mali začať platiť od 1. januára 2015.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down