14.04.2020 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv dávok biokalu na zloženie porastov

Pôda je prostredím, do ktorého sa v prípade poľnohospodárskej výroby aplikujú rôzne, najmä organické látky (komposty, biokaly, dnové sedimenty, pesticídy, čistiarenské kaly) za účelom zvyšovania produkčných vlastností pôdy.

Výrazný pokles výroby organických hospodárskych hnojív posúva do popredia rôzne alternatívne formy využívania hospodárskych odpadov, so zámerom riešiť deficit organickej hmoty v pôde a udržať pôdnu úrodnosť na požadovanej úrovni. Jednou z možností, ktorá zároveň prispieva i k ochrane životného prostredia, je využitie digestátu - biokalu, odpadu po kontinuálnej fermentácii živočíšnych a rastlinných odpadov, ktorého cieľom je výroba bioplynu.
Doterajšie výsledky ukazujú, že biokal je dobre vyváženým organickým hnojivom poľnohospodárskych plodín a v podstate je adekvátnym hnojivom v porovnaní s maštaľným hnojom. Existujú dôkazy, že aplikácia biokalu okrem zvyšovania množstva živín v pôde, zlepšuje rast rastlín, úrodu a kvalitu produkcie, pričom môže potláčať výskyt fytopatogénnych druhov. Hnojivové využitie biokalu znižuje nároky na potrebu priemyselných hnojív, výrazne redukuje požiadavky na pesticídy, zlepšuje hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, čo má pozitívny vplyv na celkový vlahový režim pôdy.
Cieľom riešenej výskumnej úlohy bolo overiť vplyv rôznych dávok  vyhnitého biokalu na floristické zloženie trávneho porastu.

Viac sa dočítate v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 16.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down