14.12.2023 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vplyv enrichmentu na welfare a produkciu teliat

Jedným z najnovších trendov v chove hospodárskych zvierat je inštalovanie enrichmentu do ich chovného prostredia. Termín enrichment zahŕňa akékoľvek obohatenie prostredia, ktoré zvieratám umožní lepšie realizovať dôležité prejavy prirodzeného správania, čím zvyčajne dochádza i k zlepšeniu welfare.

Niektoré formy enrichmentu dokonca môžu zlepšiť aj produkčné ukazovatele. Napriek tomu, že enrichment je v chovoch teliat zatiaľ skôr výnimkou, v posledných rokoch sa tento trend zvýšil a možno očakávať jeho ďalší nárast. Tento článok prináša prehľad aktuálnych poznatkov o enrichmente pre teľatá.

Enrichment v individuálnom ustajnení teliat

Poskytnutie enrichmentu teľatám v individuálnom ustajnení má z hľadiska welfare väčší význam než enrichment pre párovo či skupinovo ustajnené teľatá. Individuálne ustajnené teľatá majú k dispozícii len malé množstvo priestoru, čo im znemožňuje prejavovať komplexnejšie pohybové aktivity (napr. niektoré prejavy hry). Tiež majú len veľmi limitovaný sociálny kontakt s inými teľatami. Obmedzenie pohybovej aktivity, ako aj sociálneho správania, má na welfare teliat negatívny vplyv.
Poskytnutie obohacujúcich prvkov ako sú čistiace kefy či rôzne „hračky“ pre teľatá, môže zlepšiť welfare individuálne ustajnených teliat. Pempek a kol. v roku 2017 študovali enrichment pre jalovičky plemena jersey na farme v USA. Teľatá boli po skorej separácii od matky ustajnené vo vonkajších búdach vystlaných slamou. Polovica zvierat mala ako enrichment stacionárnu čistiacu kefu, gumovú reťaz a dva cumle pre teľatá pripevnené na časť ustajnenia. Okrem toho mali jalovičky v obohatenom prostredí k dispozícii aj PVC rúrku s malým množstvom sušenej melasy, ku ktorej sa dostali po manipulácii rúrky jazykom. Správanie teliat bolo zaznamenané v 1., 3., 5., a 7. týždni veku teliat. Teľatá boli vážené po narodení a potom každý týždeň až do 7. týždňa ich veku. Spotreba štartéru bola zaznamenávaná každý deň.
Výsledky ukázali, že teľatá využívali všetok enrichment, ale najčastejšie čistiace kefy.

Viac sa dočítate v príspevku Mgr. KATARÍNY BUČKOVEJ, Ph.D.  - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 51.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down