11.03.2022 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všetkých mladých farmárov treba podporovať výraznejšie

Začiatkom marca som mal možnosť zúčastniť sa na jednom zo vzdelávacích stretnutí Klubu mladých farmárov Slovenska (ASYF) pod vedením predsedu Milana Jurkyho, v spolupráci  s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Bolo to veľmi milé a úspešné stretnutie našich mladých farmárov zo Žilinského a Banskobystrického kraja na Orave. Účastníci stretnutia sa na ňom zoznámili s aktuálnymi informáciami a pripravovanými zmenami v legislatíve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) a s informáciami, ako je možné získať pôdu od Slovenského pozemkového fondu.
Veľmi užitočné boli i informácie o aktuálnych výzvach Poľnohospodárskej platobnej agentúry a tiež informácie o farmárskych bitúnkoch, o novej plánovanej poľnohospodárskej politike a aj správy o digitálnej technológii o bezstresovom zaobchádzaní s hovädzím dobytom. Išlo o veľmi aktuálne témy, ktoré sa týkajú pôsobenia všetkých farmárov i pracovníkov v pôdohospodárstve. Stretnutie bolo spojené aj s bohatou diskusiou. Poľnohospodárska problematika je veľmi náročná a určite by si vyžadovala viac času na podrobnejšie vysvetlenie na realizáciu v praxi.
V rámci plánovaného programu stretnutia mladých farmárov sme sa na druhý deň stretli na ovčej farme v Osádke u Ing. Lucii Luptákovej, PhD. Som veľmi rád, že som mohol vidieť a zažiť nadšenie a snahy tamojších farmárov pre rozvoj najmä živočíšnej výroby. Život na takejto rodinnej farme, ak má byť aspoň trochu ziskový, je veľmi náročný a prináša každý deň nové starosti. Na farme u Luptákovcov však úspešne chovajú ovečky s vysokou dojivosťou ovčieho mlieka, podľa získaných skúseností z Francúzska. Z mlieka vyrábajú tradičné ovčie výrobky, ktoré majú dobrý odbyt v širokom okolí. Je to však vďaka ich vytrvalosti a poctivej práci. Nepoznajú voľné dni a zvlášť v tomto období neustále tvrdo pracujú a „bojujú“ so všetkými prekážkami. Napriek tomu majú z práce radosť a prinášajú svojmu okoliu vynikajúce mliečne špeciality. Takéto farmy sú veľkým prínosom zvlášť v podhorských a horských oblastiach a výraznou mierou pomáhajú rozvoju vidieka. 

Stretnutia mladých farmárov sú veľmi užitočné nielen pre získanie nových informácii, ale aj pre nadväzovanie užšej spolupráce a vzájomnej podpory. Nedoriešených problémov v poľnohospodárstve je stále veľmi veľa. Však Slovensko už nie je potravinovo sebestačné a je odkázané na dovoz základných potravín; pritom máme dobré prírodné podmienky a tisíce hektárov nevyužitých zaburinených plôch. Stále sú problémy s pracovnými silami, so získaním pôdy na rastlinnú i živočíšnu výrobu, s prílišnou byrokraciou, s odbytom produktov či s ochranou majetku. Problémom je aj to, že v poľnohospodárskom sektore pracuje veľmi málo mladých ľudí, že sa žiadnou formou nepropaguje a ani nezvýhodňuje práve poľnohospodárske školstvo.
Preto je veľmi potešiteľné, že napriek všetkému máme mladých farmárov, ktorí ešte majú záujem pracovať v poľnohospodárstve, že sa neboja problémov a hľadajú riešenia ako využiť domáce možnosti na podnikanie. Kiež by takýchto mladých ľudí bolo na Slovensku čo najviac, aby sme ozaj pomohli rozvoju poľnohospodárstva, aby sme obnovili našu potravinovú sebestačnosť, aby sme lepšie pomohli i životnému prostrediu, krajinotvorbe a aby naši mladí ľudia na vidieku mali kde pracovať a nechodili do zahraničia robiť podradné práce. Toto je tá cesta, po ktorej idú všetky vyspelé krajiny a my by sme to mali tiež výraznejšie podporovať a ísť mladým v ústrety.
Záverom treba poďakovať mladým farmárom za ich odvahu a chuť pracovať v poľnohospodárstve a za ich záujem pomáhať oživiť náš vidiek. Však vidiek bez poľnohospodárstva ani nie je vidiek. Takéto snahy treba ďalej šíriť a propagovať, lebo práve poľnohospodárska prvovýroba a domáce potraviny sú základnou istotou každého vyspelého štátu aj v takých nepriaznivých obdobiach, v akých sa teraz nachádzame. Z týchto dôvodov treba výraznejšie podporovať všetkých mladých a obetavých farmárov.          
Ing. KAROL HERIAN, CSc., Žilina

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down