Výbava traktorov – podvozková časť

Všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní alebo dokonca znížení vynaložených nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderné farmy alebo podniky, ktoré s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí prichádzajú na trh so stále novými a inovatívnymi riešeniami, ktoré pomáhajú poľnohospodárom tieto ciele dosahovať.

Naznačený vývojový trend sa týka aj traktorov. Ich motory dosahujú stále vyššie výkony, aby ich bolo možné agregovať s pracovným náradím o čoraz väčšom zábere. Tým sa obmedzia prejazdy súprav po pozemku s negatívnym pôsobením v oblasti zhutnenia pôdy, ale predovšetkým stroje a náradia pracujú v požadovanej hĺbke a s odporúčanou rýchlosťou, čo má pozitívny vplyv na kvalitu práce.

Cieľom výrobcov traktorov je produkovať také stroje, ktoré dokážu efektívne pracovať a predovšetkým užitočne využiť svoj výkon. To je samozrejme možné len vtedy, keď bude traktor primerane vybavený podľa podmienok jeho neskoršej prevádzky. Pre traktory využívané na poli, ale aj pri doprave sú vhodným riešením odpružené predné nápravy a kabíny, traktory využívané na prácu v lese by mali byť vybavené bezpečnostnými kabínami, rampovačmi, navijákmi, prípadne aj hydraulickou rukou, komunálne traktory by mali mať kompaktnú konštrukciu, vynikajúcu manévrovateľnosť a veľkú svahovú dostupnosť. Výbava v súčasnosti vyrábaných traktorov je preto stále rozsiahlejšia. Na jednej strane je to tým, že výrobcovia chcú ponúknuť niečo viac, než ich konkurenti, ale myslia aj na užívateľov. Je to tiež odozva na vývoj stále komplikovanejšieho závesného náradia. Z tohto trendu majú každopádne poľnohospodári úžitok. Konštruktéri sa snažia spríjemniť pobyt v kabíne a ovládanie urobiť prehľadným.

Viac v RN č. 41

S využitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *