27.03.2018 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výber traktora na základe technických parametrov

Každý stroj, či už stacionárny, alebo mobilný má určité parametre, ktoré sa v technickej dokumentácii spravidla uvádzajú pod súhrnným názvom „Technické údaje“. To v plnom rozsahu platí aj pre traktory, aj keď traktory sú mobilné energetické prostriedky, teda mobilné zdroje energie, ktorú premieňajú na ťahový výkon. Je všeobecne známe, že za daných podmienok ťahový výkon traktora závisí od jeho rozhodujúcich technických parametrov, predovšetkým od výkonu motora a hmotnosti traktora. Samozrejme, že výkon motora závisí od ďalších technických parametrov samotného motora.

Technické parametre a technické údaje

Z odborného i vecného hľadiska treba rozlišovať pojmy „technický parameter“ alebo jednoducho iba „parameter“ a „technický údaj“. Ak zoberieme do úvahy napríklad motor, potom jeden zo základných technických parametrov motora je „vŕtanie“. Avšak, keď k uvedenému technickému parametru priradíme konkrétny číselný údaj, napr. „vŕtanie 100 mm“, už je to  „technický údaj“ týkajúci sa určitého typu motora. Bude iste zaujímavé spomenúť, že v minulosti, keď sa vykonávali generálne opravy motorov tzv. generálky v skratke GO, vložené valce (vložky) sa najprv vyvŕtavali a potom honovali na tzv. opravné rozmery. Tento opravárenský proces bol známy pod pojmom „výbrus“. Podľa rozsahu opotrebenia vloženého valca bolo technicky možné vykonať až štyri výbrusy, pričom štvrtý sa už spravidla nerealizoval. Opravné rozmery boli pre menovitý priemer valca 100 mm odstupňované po 0,25 mm. To prakticky znamená, že po prvom výbruse bol priemer valca 100,25 mm. V tejto súvislosti treba poznamenať, že v závislosti od opotrebenia niekedy prvý výbrus nevyšiel a realizoval sa druhý na opravný rozmer 100,50 mm. Renovácie a vôbec renovačné metódy boli v minulosti rozšírené nie len pri generálnych opravách motorov a traktorov, ale aj pri ostatnej poľnohospodárskej technike. Avšak vzhľadom na obsahové zameranie tohto príspevku by nebolo účelné ďalej sa venovať rozmerovej analýze konštrukčných prvkov traktorov a vôbec poľnohospodárskej techniky.

Celý článok v RN č. 12

Na základe dostupných technických informácie spracovali:

prof. Ing. Anton ŽIKLA, CSc.

Ing. Ján Kosiba, PhD.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down